Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Korporatīvās pārvaldības prakses izstāde AS Latvenergo
Title in English Development of Corporate Governance Practice in AS Latvenergo.
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor R.Lucijanovs
Reviewer W.Schaub
Abstract Tēzes nosaukums ir Korporatīvās pārvaldības prakses izstrāde AS Latvenergo un tās galvenais mērķis ir izstrādāt darbības plānu, ko Latvenergo koncerna vadība varētu izmantot, lai uzlabotu esošās pārvaldības prakses Koncernā. Tēze sastāv no vairākām sadaļām. Teorijas apskatā ir izvērtēta korporatīvās pārvaldības attīstības vēsture un dažādas prakses, kas tiek pielietotas citās valstīs. Tāpat šajā sadaļā apskatītas visbiežāk sastopamās pārvaldības problēmas. Teorētiskajā sadaļā iekļauta analīze arī par tiem pārvaldības jautājumiem, kas ir būtiskāki valsts uzņēmumiem. Analizēta arī korporatīvās pārvaldības prakse un ieviestie principi Latvijā. Kā informācijas avoti šajā sadaļā izmantoto vairāki akadēmiskie un profesionālo organizāciju pētījumi un raksti. Turpmāk tēzē ir izvērtēta vide, kurā darbojas Latvenergo koncerns, proti, identificētas galvenās koncerna darbībā ieinteresētās puses un to saistība un intereses sadarbībā ar koncernu. Saistīto pušu analīzei izmantoti AA1000 standarti, ko izdevusi ASV profesionālā organizācija AccountAbility. Ieinteresēto pušu analīzes rezultātā noteikti galvenie iespējamie korporatīvās pārvaldības riski, kuru mazināšanai tēzes noslēgumā ir izstrādāti ieteikumi, pārsvarā vadoties pēc OECD rekomendācijām valsts uzņēmumu pārvaldībā. Tēze sagatavota angliski, tajā iekļautas 13 ilustrācijas, 3 tabulas un divi pielikumi.
Keywords Korporatīvā pārvaldība, ieinteresēto pušu noteikšana, valsts uzņēmumi
Keywords in English Corporate Governance, Stakeholder identtification, State Owned Entities
Language eng
Year 2014
Date and time of uploading 13.01.2014 17:03:43