Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "SIA “Ilgezeem” jaunas produktu līnijas mārketinga stratēģijas izstrāde"
Title in English "Development of Marketing Strategy for New Product Line in “Ilgezeem” Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.sc.ing., A.Laizāns
Reviewer Mg.oec.,Mg.paed. S.Gaile
Abstract Rumpe A. SIA ILGEZEEM jaunas produktu līnijas mārketinga stratēģijas izstrāde: Maģistra darbs / A.Rumpe, A.Laizāns. Rīga: RTU IEVF, Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2013. 95 lpp. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā un sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 95 lpp., tajā iekļauti 55 attēli, 16 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 9 avoti latviešu, 25 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt SIA ILGEZEEM jaunās mazalkoholisko dzērienu produktu līnijas mārketinga stratēģiju, palielinot mazalkoholisko dzērienu apgrozījumu uzņēmumā. Darba ietvaros autore apskata biznesa limena strategijas, marketinga strategijas, marketinga kompleksu produkts, cena, vieta, veicinašana, iesaistitas personas, procesus, ka ari dzerienu klasifikāciju, mārketinga etikas aspektus un reklāmas ierobežojumus, veidojot marketinga strategiju mazalkoholiskiem dzerieniem. Darba tiek veikta mazalkoholisko dzerienu tirgus analize, konkurentu analize, SIA ILGEZEEM darbibas un esoša marketinga aktivitašu analize mazalkoholiskajiem dzerieniem. Analitiskaja dala darba autore veic anketešanu, fokusu grupu diskusijas un garšas testu analīzi SIA ILGEZEEM jaunai produktu linijai. Darba trešajā dala tiek veikta jaunas produktu linijas tirgus segmentacija, noteiktas mērķauditorijas un produktu pozicionešana noteiktos Latvijas tirgus segmentos. Praktiskaja dala tiek izstradata produktu līnijas Medowucha marketinga strategija, marketinga komplekss un marketinga budžets. Izstradajot jauno mazalkoholisko dzerienu marketinga strategiju, autore piedava veikt izmainas likumdošana, kur tiek izstradata ipaša dzerienu apakškategorija mazalkoholiskie dzerieni.
Keywords SIA ILGEZEEM jaunas produktu līnijas mārketinga stratēģijas izstrāde
Keywords in English Development of Marketing Strategy for New Product Line in Ilgezeem Ltd
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 12.01.2014 21:18:00