Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Aviotransporta pakalpojumu darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Project for improving service performance of air transport
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec.,doc.I.Andersone
Reviewer Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
Abstract Diplomprojekts Aviotransporta pakalpojumu darbības pilnveidošanas projekts. Diplomdarba apjoms ir 86 lapas, kas sevī ietver 39 tabulas un 18 attēlus. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskā daļa, projekta daļa, tehnoloģiskā daļa, darba un dabas aizsardzības daļa un grafiskā daļa. Diplomprojekta analītiskā daļa sastāv no 19 lapām. Šajā daļā tiek veikts uzņēmuma apraksts, novērtēta vide kurā tas darbojas, tā pat tiek izanalizētas stiprās un vājās puses. Šajā nodaļā ir apskatāma arī uzņēmuma finanšu analīze. Diplomprojekta projekta daļa sastāv no 22 lapām. Šajā nodaļā tiek apskatīta iespēja ieviest jaunu pakalpojumu. Tiek veikta pakalpojuma izpēte, visu nepieciešamo resursu apzināšana un izmaksu aprēķināšana. Tiek izvēlētas atbilstošas iekārtas, telpas. Tā pat arī aprēķinātas tiek darbinieku izmaksas, kas sevī ietver, apmācības, algas, inventāru un patērētos komunālos pakalpojumus. Diplomprojekta tehnoloģiskā daļa sastāv no 11 lapām. Nodaļā izmantojot MS Office Excel tiek veikta datu prognozēšana tuvākajiem 3 periodiem (gadiem). Prognozēts tiek lidojuma skaita pieaugums, par pamatu ņemot iepriekšējo gadu statistikas datus. Diplomdarba ceturtā daļa ir darba un dabas aizsardzības daļa, kura sastāv no 6 lapām. Nodaļā tiek apskatīti iespējamie draudi videi ieviešot jauno pakalpojumu. Tā pat tiek apskatīti darba aizsardzības jautājumi. Diplomprojekta 5. grafiskā daļa sastāv no 16 lapām, kurā izvietots 16 attēlu un tabulu kopums no iepriekš minētajām nodaļām, kas savienots kopējā uzskates materiālā. Darba izstrādāšanai tika izmantota zinātniskā literatūra, informācija no interneta, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli.
Keywords Aviotransports,De-icing
Keywords in English Air transport, De-icing
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 12.01.2014 17:24:56