Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Biznesa procesu modelēšanas metodoloģijas izvēle
Nosaukums angļu valodā Choice of Business Process Modeling Methodology
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Ģirts Vulfs
Recenzents Dr. sc. ing. Jānis Grabis
Anotācija Darbā tiek pētīta biznesa procesu modelēšanas metodoloģijas izvēles problemātika. Tiek piedāvātas daudz dažādas metodoloģijas, kuras iespējams izmantot biznesa procesu modelēšanai, bet, lai pieņemtu lēmumu, par labu kādai metodoloģijai, ir nepieciešams liels laika un cilvēkresursu patēriņš. Darba mērķis ir piedāvāt inovatīvu metodoloģijas izvēles pieeju, risinot esošo biznesa procesu modelēšanas metodoloģijas izvēles problemātiku. Darba uzdevumi: sniegt biznesa procesu modelēšanas pielietošanas teorētisko pamatojumu, definējot biznesa procesu modelēšanas ekonomisko būtību; analizēt biznesa procesu modelēšanas tradicionālās metodoloģijas, izvēlēt un aprakstīt biznesa modelēšanā izmantojamos standartus un veikt to novērtēšanu; analizēt biznesa modelēšanas pielietošanas esošās problemātikas; apkopot modelēšanas metodoloģiju izvēles kritērijus, lai risinātu modelēšanas metodoloģijas izvēles problemātiku; izstrādāt inovatīvu risinājumu biznesa procesu modelēšanas metodoloģijas izvēlē un aprakstīt tā pielietošanu praktiskā piemērā. Darba gaitā ir izstrādāts inovatīvs risinājums biznesa modelēšanas metodoloģijas izvēlei - inovatīva lēmuma pieņemšanas karte. Parādīts, kā izstrādāto modeli iespējams pielietot praktiskā piemērā. Gala rezultātā, inovatīvais risinājums tiek salīdzināts ar tradicionālo pieeju. Pēc iegūtajiem rezultātiem var redzēt, ka inovatīvais modelis ievērojami samazina lēmuma pieņemšanai nepieciešamo laiku. Projekta daļā tiek apskatīts informācijas tehnoloģijas projekts Tūrisma portāla izstrāde. Darba apjoms 148 lpp., 28 tabulas, 61 attēli, 70 literatūras avoti un 2 pielikumi
Atslēgas vārdi Biznesa process, Biznesa procesu modelēšana,Metodoloģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Business process,Business process modeling,Methodology
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2014 12:47:03