Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Biznesa procesu modelēšanas metodoloģijas izvēle
Title in English Choice of Business Process Modeling Methodology
Author Mārtiņš Eglītis
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Ģirts Vulfs
Reviewer Dr. sc. ing. Jānis Grabis
Abstract Darbā tiek pētīta biznesa procesu modelēšanas metodoloģijas izvēles problemātika. Tiek piedāvātas daudz dažādas metodoloģijas, kuras iespējams izmantot biznesa procesu modelēšanai, bet, lai pieņemtu lēmumu, par labu kādai metodoloģijai, ir nepieciešams liels laika un cilvēkresursu patēriņš. Darba mērķis ir piedāvāt inovatīvu metodoloģijas izvēles pieeju, risinot esošo biznesa procesu modelēšanas metodoloģijas izvēles problemātiku. Darba uzdevumi: sniegt biznesa procesu modelēšanas pielietošanas teorētisko pamatojumu, definējot biznesa procesu modelēšanas ekonomisko būtību; analizēt biznesa procesu modelēšanas tradicionālās metodoloģijas, izvēlēt un aprakstīt biznesa modelēšanā izmantojamos standartus un veikt to novērtēšanu; analizēt biznesa modelēšanas pielietošanas esošās problemātikas; apkopot modelēšanas metodoloģiju izvēles kritērijus, lai risinātu modelēšanas metodoloģijas izvēles problemātiku; izstrādāt inovatīvu risinājumu biznesa procesu modelēšanas metodoloģijas izvēlē un aprakstīt tā pielietošanu praktiskā piemērā. Darba gaitā ir izstrādāts inovatīvs risinājums biznesa modelēšanas metodoloģijas izvēlei - inovatīva lēmuma pieņemšanas karte. Parādīts, kā izstrādāto modeli iespējams pielietot praktiskā piemērā. Gala rezultātā, inovatīvais risinājums tiek salīdzināts ar tradicionālo pieeju. Pēc iegūtajiem rezultātiem var redzēt, ka inovatīvais modelis ievērojami samazina lēmuma pieņemšanai nepieciešamo laiku. Projekta daļā tiek apskatīts informācijas tehnoloģijas projekts Tūrisma portāla izstrāde. Darba apjoms 148 lpp., 28 tabulas, 61 attēli, 70 literatūras avoti un 2 pielikumi
Keywords Biznesa process, Biznesa procesu modelēšana,Metodoloģija
Keywords in English Business process,Business process modeling,Methodology
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 12.01.2014 12:47:03