Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Bioloģisko produktu veikala izveidošanas projekts”
Nosaukums angļu valodā “Project for developing an organic products shop"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec., prof. V.Nešpors
Recenzents Mg.oec., lekt. U.Kamols
Anotācija Diplomprojekta autors: Svetlana Kellere Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Dr.oec., prof. V. Nešpors Diplomprojekta temats: Bioloģisko produktu veikala izveidošanas projekts Diplomprojekta apjoms: kopējais lapaspušu skaits 83, darbā iekļauti 23 attēli un 26 tabulas. Diplomprojektā izmantotie materiāli: diplomprojekta izstrādē izmantota vispārējā un speciālā literatūra, Latvijas Republikas normatīvie akti un interneta resursi. Diplomprojekta galvenie rezultāti: analītiskajā daļā ir sniegts projekta idejas aktualitātes pamatojums, veikta nozares, kurā darbosies uzņēmums, izpēte, izanalizēts bioloģisko produktu patēriņa tirgus. Aprēķinu daļā ir izstrādāts uzņēmuma veikala izveides projekts, sākot ar uzņēmumam nepieciešamo resursu apgūšanu, cenu veidošanu, produktu virzīšanu tirgū un risku noteikšanu. Diplomprojekta izstrādes gaitā tika pierādīts, ka ekoloģisko produktu pārdošanas nozares attīstības iespējas Latvijā ir augstas, veikala izveides projekts ir dzīvotspējīgs un nesīs peļņu jau pirmajā uzņēmējdarbības gadā. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Kellere S. Bioloģisko produktu veikala izveidošanas projekts: Diplomprojekts/Zinātn.vadītājs Nešpors V. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2013. 83 lpp.
Atslēgas vārdi Bioloģisko produktu veikala izveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for establishment of biological products store
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2014 20:23:44