Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Bioloģisko produktu veikala izveidošanas projekts”
Title in English “Project for developing an organic products shop"
Author Svetlana Kellere
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., prof. V.Nešpors
Reviewer Mg.oec., lekt. U.Kamols
Abstract Diplomprojekta autors: Svetlana Kellere Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Dr.oec., prof. V. Nešpors Diplomprojekta temats: Bioloģisko produktu veikala izveidošanas projekts Diplomprojekta apjoms: kopējais lapaspušu skaits 83, darbā iekļauti 23 attēli un 26 tabulas. Diplomprojektā izmantotie materiāli: diplomprojekta izstrādē izmantota vispārējā un speciālā literatūra, Latvijas Republikas normatīvie akti un interneta resursi. Diplomprojekta galvenie rezultāti: analītiskajā daļā ir sniegts projekta idejas aktualitātes pamatojums, veikta nozares, kurā darbosies uzņēmums, izpēte, izanalizēts bioloģisko produktu patēriņa tirgus. Aprēķinu daļā ir izstrādāts uzņēmuma veikala izveides projekts, sākot ar uzņēmumam nepieciešamo resursu apgūšanu, cenu veidošanu, produktu virzīšanu tirgū un risku noteikšanu. Diplomprojekta izstrādes gaitā tika pierādīts, ka ekoloģisko produktu pārdošanas nozares attīstības iespējas Latvijā ir augstas, veikala izveides projekts ir dzīvotspējīgs un nesīs peļņu jau pirmajā uzņēmējdarbības gadā. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Kellere S. Bioloģisko produktu veikala izveidošanas projekts: Diplomprojekts/Zinātn.vadītājs Nešpors V. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2013. 83 lpp.
Keywords Bioloģisko produktu veikala izveidošanas projekts
Keywords in English Project for establishment of biological products store
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 10.01.2014 20:23:44