Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Tranzīta satiksmes autoceļu izpēte Latvijas austrumu daļā” („Autoceļa P49 „Kārsava – Ludza – Ezernieki” posma rekonstrukcija”)
Nosaukums angļu valodā „Study of Transit Traffic Roads in Eastern Part of Latvia” („Reconstruction of Road P49 „Karsava – Ludza – Ezernieki” Section”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs J.Smirnovs
Recenzents lekt. B.Jeļisejevs
Anotācija Bakalaura darbā Tranzīta satiksmes izpēte Latvijas austrumu daļā ir apskatīta svarīgāko ceļu infrastruktūra šajā reģionā un piedāvāti tās attīstības risinājumi. Darba ietvaros ir analizēti starptautisko pārvadājumu ietekmējošie faktori, veikta tranzīta satiksmes maršrutu izpēte un autoceļu tehniskā stāvokļa novērtējums, pētītas apstāšanās un atpūtas iespējas. Ir veikti secinājumi un sniegti ierosinājumi infrastruktūras sakārtošanai. Bakalaura darba apjoms 66 lpp. Darbs satur 79 attēlus, 11 tabulas, tajā izmantoti 42 literatūras avoti. Inženierprojekta tēma Autoceļa P49 Kārsava Ludza Ezernieki posma rekonstrukcija. Autoceļa posma būvprojekts izstrādāts atbilstoši Latvijas Valsts standartiem un normatīvajiem aktiem. Projekta risinājumi paredz ceļa trases taisnošanu, ceļa seguma nomaiņu, grāvju, caurteku ierīkošanu un autoceļam pieguļošās teritorijas sakārtošanu. Inženierprojekta ietvaros veikta braukšanas apstākļu un satiksmes drošības izpēte. Veikts ceļa seguma un būvdarbu izmaksu aprēķins, mākslīgo būvju hidroloģiskā aplēse. Inženierprojekta apjoms ir 96 lpp., tas satur 17 attēlus, 14 tabulas un 24 rasējumus, tajā izmantots 31 literatūras avots.
Atslēgas vārdi Tranzīta satiksmes autoceļu izpēte Latvijas austrumu daļā
Atslēgas vārdi angļu valodā Study of Transit Traffic Roads in Eastern Part of Latvia
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2014 15:06:59