Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Tranzīta satiksmes autoceļu izpēte Latvijas austrumu daļā” („Autoceļa P49 „Kārsava – Ludza – Ezernieki” posma rekonstrukcija”)
Title in English „Study of Transit Traffic Roads in Eastern Part of Latvia” („Reconstruction of Road P49 „Karsava – Ludza – Ezernieki” Section”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor J.Smirnovs
Reviewer lekt. B.Jeļisejevs
Abstract Bakalaura darbā Tranzīta satiksmes izpēte Latvijas austrumu daļā ir apskatīta svarīgāko ceļu infrastruktūra šajā reģionā un piedāvāti tās attīstības risinājumi. Darba ietvaros ir analizēti starptautisko pārvadājumu ietekmējošie faktori, veikta tranzīta satiksmes maršrutu izpēte un autoceļu tehniskā stāvokļa novērtējums, pētītas apstāšanās un atpūtas iespējas. Ir veikti secinājumi un sniegti ierosinājumi infrastruktūras sakārtošanai. Bakalaura darba apjoms 66 lpp. Darbs satur 79 attēlus, 11 tabulas, tajā izmantoti 42 literatūras avoti. Inženierprojekta tēma Autoceļa P49 Kārsava Ludza Ezernieki posma rekonstrukcija. Autoceļa posma būvprojekts izstrādāts atbilstoši Latvijas Valsts standartiem un normatīvajiem aktiem. Projekta risinājumi paredz ceļa trases taisnošanu, ceļa seguma nomaiņu, grāvju, caurteku ierīkošanu un autoceļam pieguļošās teritorijas sakārtošanu. Inženierprojekta ietvaros veikta braukšanas apstākļu un satiksmes drošības izpēte. Veikts ceļa seguma un būvdarbu izmaksu aprēķins, mākslīgo būvju hidroloģiskā aplēse. Inženierprojekta apjoms ir 96 lpp., tas satur 17 attēlus, 14 tabulas un 24 rasējumus, tajā izmantots 31 literatūras avots.
Keywords Tranzīta satiksmes autoceļu izpēte Latvijas austrumu daļā
Keywords in English Study of Transit Traffic Roads in Eastern Part of Latvia
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 10.01.2014 15:06:59