Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Multimodālās transporta sistēmas analīze Rīgas pilsētā” („Kalpaka ielas posma rekonstrukcija Madonā”)
Nosaukums angļu valodā „Analysis of Multi-modal Transportation System in Riga City” („Reconstruction of Kalpaka Street Section in Madona”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs J.Mačāns
Recenzents prof. J.Smirnovs
Anotācija Bakalaura darbs ar inženierprojektu - Multimodālas transporta sistēmas analīze Rīgas pilsētā, Kalpaka ielas posma rekonstrukcija Madonā sastāv no divām daļām bakalaura daļas un inženierprojekta daļas. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus multimodālo transporta mezglu optimizācijai Rīgas pilsētā. Darba uzdevumi sevī ietver literatūras avotu analīzi, ārvalstu pieredzes pētīšanu multimodālās transporta sistēmas izveidei, Rīgas multimodālo transporta mezglu optimizēšanas iespēju pētīšanu un priekšlikumu izstrādi. Bakalaura darba praktiskajā daļā tika veikta analīze multimodālā transporta sistēmai Rīgas centrā, koncentrējoties tieši uz dzelzceļa stacijas, autoostas un lidostas savienojumu un tā informācijas zīmju, norāžu kvalitāti un izvietojumu. Inženierprojekta daļā tika veidots tehniskais projekts Kalpaka ielas posma rekonstrukcija Madonā. Tehniskā projekta ietvaros tiek paredzēta pilna ceļa segas rekonstrukcija, kā arī satiksmes drošības uzlabošana O.Kalpaka un Rūpniecības ielas krustojumā. Izstrādātais būvprojekts paredz 1,37 km gara ceļa posma izbūvi. Projekta ietvaros tiks izbūvētas 11 caurtekas, 1 rotācijas aplis un 17 nobrauktuves. Bakalaura darba rezultātā tika izpildīti visi izvirzītie uzdevumi un sasniegts bakalaura darba mērķis, tika izstrādāts O.Kalpaka ielas posma tehniskais projekts. Inženierprojekta daļā tika veikti visi nepieciešamie aprēķini un projektēšanas darbi, kā arī izveidoti rasējumi, lai veiksmīgi varētu notikt O. Kalpaka ielas posma rekonstrukcija Madonā. Darba kopējais apjoms ir 165 lappuses, 38 attēli, to skaitā 20 fotogrāfijas, kā arī 17 tabulas un 27 rasējumi. Darbā izmantoti 38 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Multimodāla transporta sistēma. Rīga.
Atslēgas vārdi angļu valodā Multi-modal transport system. Riga.
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2014 14:00:42