Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Multimodālās transporta sistēmas analīze Rīgas pilsētā” („Kalpaka ielas posma rekonstrukcija Madonā”)
Title in English „Analysis of Multi-modal Transportation System in Riga City” („Reconstruction of Kalpaka Street Section in Madona”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor J.Mačāns
Reviewer prof. J.Smirnovs
Abstract Bakalaura darbs ar inženierprojektu - Multimodālas transporta sistēmas analīze Rīgas pilsētā, Kalpaka ielas posma rekonstrukcija Madonā sastāv no divām daļām bakalaura daļas un inženierprojekta daļas. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus multimodālo transporta mezglu optimizācijai Rīgas pilsētā. Darba uzdevumi sevī ietver literatūras avotu analīzi, ārvalstu pieredzes pētīšanu multimodālās transporta sistēmas izveidei, Rīgas multimodālo transporta mezglu optimizēšanas iespēju pētīšanu un priekšlikumu izstrādi. Bakalaura darba praktiskajā daļā tika veikta analīze multimodālā transporta sistēmai Rīgas centrā, koncentrējoties tieši uz dzelzceļa stacijas, autoostas un lidostas savienojumu un tā informācijas zīmju, norāžu kvalitāti un izvietojumu. Inženierprojekta daļā tika veidots tehniskais projekts Kalpaka ielas posma rekonstrukcija Madonā. Tehniskā projekta ietvaros tiek paredzēta pilna ceļa segas rekonstrukcija, kā arī satiksmes drošības uzlabošana O.Kalpaka un Rūpniecības ielas krustojumā. Izstrādātais būvprojekts paredz 1,37 km gara ceļa posma izbūvi. Projekta ietvaros tiks izbūvētas 11 caurtekas, 1 rotācijas aplis un 17 nobrauktuves. Bakalaura darba rezultātā tika izpildīti visi izvirzītie uzdevumi un sasniegts bakalaura darba mērķis, tika izstrādāts O.Kalpaka ielas posma tehniskais projekts. Inženierprojekta daļā tika veikti visi nepieciešamie aprēķini un projektēšanas darbi, kā arī izveidoti rasējumi, lai veiksmīgi varētu notikt O. Kalpaka ielas posma rekonstrukcija Madonā. Darba kopējais apjoms ir 165 lappuses, 38 attēli, to skaitā 20 fotogrāfijas, kā arī 17 tabulas un 27 rasējumi. Darbā izmantoti 38 literatūras avoti.
Keywords Multimodāla transporta sistēma. Rīga.
Keywords in English Multi-modal transport system. Riga.
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 10.01.2014 14:00:42