Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Slodzes ietekme uz ceļa konstrukciju un tās kontrolēšanas iespējas Latvijā” („Piebalgas ielas posma rekonstrukcija Cēsīs”)
Nosaukums angļu valodā „Load Effect on Road Structure and Possibilities of Its Controling in Latvia” („Reconstruction of Piebalgas Street Section in Cesis”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs A,Zariņš
Recenzents lekt. B.Jeļisejevs
Anotācija Latvijas ģeogrāfiskā novietojuma un aktīvās ārējās tirdzniecības dēļ, Latvijā pēdējo divdesmit gadu laikā ir strauji pieaudzis transportlīdzekļu un īpaši kravu automobiļu skaits, kā arī palielinājusies satiksmes intensitāte. Tajā pašā laikā, 75% Latvijas melnā seguma autoceļu kvalitātes vērtējumi ir novērtēti kā apmierinoši, slikti un ļoti slikti. Kā viens no galvenajiem ceļu seguma kvalitāti bojājošiem faktoriem ir pārkrauti auto kravu pārvadājumi, kas tiešā veidā ietekmē ceļa konstrukcijas kvalitāti. Autors darbā ir analizējis pārkrautu kravas autobomiļu radītās slodzes ietekmi uz ceļa konstrukciju un kvalitāti, apzinājis šī brīža kravu pārvadājumu kontroli Latvijā, tās lietderību, kā arī noskaidrojis faktorus, kas auto kravu pārvadājumos netiek regulēti efektīvi. Balstoties uz situācijas analīzi autors ir devis ieteikumus īstermiņa un ilgtermiņa risinājumiem. Inženierprojekta daļā ir izstrādāta Piebalgas ielas posma rekonstrukcija Cēsīs. Esošo bīstamo krustojumu, kurā novērotas biežas avārijas un neefektīva satiksmes regulācija, autors, satiksmes un ceļa drošības uzlabošanai, ir aizstājis ar rotācijas apli. Rekonstruētajā ceļa posmā - no Saules ielas līdz a/c P20, ir izstrādāts projekts mūsdienu pilsētvides prasībām. Inženierprojekta daļā, izstrādāti arī jauni risinājumi esošajai ielas segai, kas atsevišķos posmos ir sliktā stāvoklī, jo daļēji nav nodrošināta lietus ūdens atvade. Darbā kopumā ir: 224 lappuses, 33 attēli, 29 tabulas, Izmantoti 26 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Slodzes ietekme, Pārkrautas kravas, Ceļa segas aprēķins, Rekonstrukcija, Cēsis
Atslēgas vārdi angļu valodā Load Effect, Overloaded cargo, Calculation of pavement, Reconstruction, Cesis
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2014 11:29:46