Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Mazumtirdzniecības uzņēmuma paplašināšanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for expanding business performance of a retail company”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec., doc. R.Greitāne
Recenzents Mg.oec., lekt. K.Marinska
Anotācija ANOTĀCIJA Mickeviča D.(2014.) „Mazumtirdzniecības uzņēmuma paplašināšanas projekts”. Diplomprojekts. Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, studiju programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana” Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā un sastāv no: ievada, 4 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem un grafiskās daļas. Darba mērķis ir piedāvāt SIA „Rimi Latvia” paplašināšanas projektu. Analītiskajā daļā ir novērtēts uzņēmuma vispārējais stāvoklis, sastādīta SVID matrica un veikta uzņēmuma darbības analīze par pēdējiem trijiem gadiem. Diplomprojekta analītiskā daļā tika identificēta problēma, kuras risinājumi tiks piedāvāti projekta ietvarā. Projekta aprēķinu daļā veikts autores izvirzīto risinājumu izklāsts. Tehnoloģiskajā daļā tiek veikta uzņēmuma darbinieku datu bāzes pilnveidošana, personāla atlases procesa atvieglošanai, kā arī e-veikala izveidošanas projekts. Darba un dabas aizsardzības daļā ir veikts pētījums, kas saistīts ar veikala darbinieku darba riskiem, riski tiek novērtēti un sniegti risku mazināšanas risinājumi. Diplomprojekta noslēgumā – grafiskajā daļā tiek iekļauti autores veidotie vizuālie materiāli. Izstrādājot diplomprojektu autore nonāca pie secinājuma, ka SIA „Rimi Latvia” ir plašas paplašināšanas iespējas, kā rezultātā ir iespējams palielināt apgrozījumu un palielināt uzņēmuma popularitāti. Diplomprojekta apjoms ir 92 lapas, darbā iekļauti 33 att., un 24 tab. bibliogrāfija 34 avoti.  
Atslēgas vārdi „Mazumtirdzniecības uzņēmuma paplašināšanas projekts”
Atslēgas vārdi angļu valodā „Project for expandinig business performance of a retail company”
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2014 20:47:10