Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Mazumtirdzniecības uzņēmuma paplašināšanas projekts”
Title in English „Project for expanding business performance of a retail company”
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., doc. R.Greitāne
Reviewer Mg.oec., lekt. K.Marinska
Abstract ANOTĀCIJA Mickeviča D.(2014.) „Mazumtirdzniecības uzņēmuma paplašināšanas projekts”. Diplomprojekts. Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, studiju programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana” Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā un sastāv no: ievada, 4 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem un grafiskās daļas. Darba mērķis ir piedāvāt SIA „Rimi Latvia” paplašināšanas projektu. Analītiskajā daļā ir novērtēts uzņēmuma vispārējais stāvoklis, sastādīta SVID matrica un veikta uzņēmuma darbības analīze par pēdējiem trijiem gadiem. Diplomprojekta analītiskā daļā tika identificēta problēma, kuras risinājumi tiks piedāvāti projekta ietvarā. Projekta aprēķinu daļā veikts autores izvirzīto risinājumu izklāsts. Tehnoloģiskajā daļā tiek veikta uzņēmuma darbinieku datu bāzes pilnveidošana, personāla atlases procesa atvieglošanai, kā arī e-veikala izveidošanas projekts. Darba un dabas aizsardzības daļā ir veikts pētījums, kas saistīts ar veikala darbinieku darba riskiem, riski tiek novērtēti un sniegti risku mazināšanas risinājumi. Diplomprojekta noslēgumā – grafiskajā daļā tiek iekļauti autores veidotie vizuālie materiāli. Izstrādājot diplomprojektu autore nonāca pie secinājuma, ka SIA „Rimi Latvia” ir plašas paplašināšanas iespējas, kā rezultātā ir iespējams palielināt apgrozījumu un palielināt uzņēmuma popularitāti. Diplomprojekta apjoms ir 92 lapas, darbā iekļauti 33 att., un 24 tab. bibliogrāfija 34 avoti.  
Keywords „Mazumtirdzniecības uzņēmuma paplašināšanas projekts”
Keywords in English „Project for expandinig business performance of a retail company”
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 09.01.2014 20:47:10