Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Dzelzsbetona tiltu elementu formas ietekme uz kalpošanas laiku” („Autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja posma rekonstrukcija”)
Nosaukums angļu valodā „Impact of Reinforced Concrete Bridge Component Shape on Lifetime” (“Reconstruction of Road A9 Riga (Skulte) – Liepaja Section”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs K.Gode
Recenzents prof. A.Paeglītis
Anotācija Bakaluara darbā (ar inženierprojektu): Dzelzsbetona tilta elementu formas ietekme uz kalpošanas laiku (autoceļa A9 Rīga (skulte) Liepāja posma rekonstrukcija) tiek veikts pētījums par dzelzsbetona tiltu konstruktīvo elementu: pilonu, balstu un klātnes formu ietekmi uz tā kalpošanas laiku. Pētījuma veikšanai tiek uzstādīts mēkis: Izpētīt dzelzsbetona tiltu elementu formas ietekmi uz to kalpošanas laiku. Mērķa sasniegšanai tiek uzstādīti sekojoši uzdevumi: 1. Analizēt iedarbes, kas darbojas uz tiltu konstrukcijām un to ietekmi uz elementu formu veidošanu. 2. Analizēt pieejamos materiālus literatūru par dzelzsbetonu tiltu elementu formām; 3. Analizēt teorētisko un zinātnisko literatūru par dzelzsbetonu tiltu elementu formu izmaiņām un to ietekmējošām iedarbēm; 4. Izdarīt secinājumus par iegūtjaiem rezultātiem un novērojumiem; 5. Izteikt priekšlikumus dzelzsbetona elementu formas izvēlē. Galvenie rezultāti izstrādājot darbu pierāda, ka elementu forma ietekmē tilta kalpošanas laika ilgmūžību un līdz ar to ir jāņem vērā apkārtējas vides faktori, kas šo ietekmi rada. Inženiera projektā tiek veikta esošā autoceļa posma A9 posms Liepāja Rīga (Skulte) 39.000 45.7675 rekonstrukcija. Tiek piedāvāti trīs varianti, no kuriem tiek izvēlēts, tehnoloģiski un ekonomiski izdevīgākais variants. Rekonstrukcijas laikā tiek uzlabota satiksmes organizācija saremontējot tiltu, atjaunojot dzelzceļa pārbrauktuvi, piedāvāti jauni krustojumu risinājumi. Kopējais darbs ir izstrādāts uz 136 lapām, no kurām 54 lapas ir bakalaura daļa un 82 lapas ir inženierprojekta daļa. Darbā ir 87 bildes, 28 tabulas un 57 literatūras avoti, un 38 rasējumi.
Atslēgas vārdi Dzelzsbetona tiltu elementu formas ietekme uz kalpošanas laiku
Atslēgas vārdi angļu valodā Impact of Reinforced Concrete Bridge Component Shape on Lifetime
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2014 15:20:38