Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Kombinētā akcīzes nodokļa ietekme uz cigarešu cenām un nodokļu ieņēmumiem”
Nosaukums angļu valodā “The Combined Effect of the Excise Tax on Cigarette Prices and Tax Revenues”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs M.Jurušs, RTU, Muitas un nodokļu katedras docents, Dr.oec.
Recenzents V.Gromule, Dr.Sc.Ing., Akciju Sabiedrības "Rīgas Starptautiskā autoosta" Valdes priekšsēdētāja
Anotācija Šis maģistra darbs ir veikts par aktuālu tēmu: par akcīzes nodokli cigaretēm un gaidāmo tā palielinājumu. Datu analīze par straujo legālā patēriņa kritumu pēdējos gados un līdz ar to nodokļa ieņēmumu samazinājumu, liecina, ka akcīzes nodokļa palielināšanai nav bijis ekonomisks pamats. Tam ir politisks pamats, jo tas ir jāveic saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām. Lai arī Veselības ministrija joprojām aktīvi uzstāj uz nodokļa sloga palielināšanu cigaretēm, maģistra darba laikā veiktā izpēte apliecina, ka kopējais nodokļu slogs jau tagad ir par augstu (piemēram, salīdzinot ar patērētāju pirktspēju) un rada tikai ieņēmumu kritumu un nelegālā tirgus attīstību. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī 3 pielikumiem. Kopējais maģistra darba apjoms ir 80 lapaspuses bez pielikumiem, darbā ir 20 attēli un 9 tabulas, 46 informācijas avoti. Maģistra darba pētījuma priekšmets ir akcīzes nodoklis un tā piemērošana cigaretēm. Maģistra darba mērķis ir analizēt akcīzes nodokļa likmes cigaretēm struktūru un atrast optimālāko risinājumu. Mērķa sasniegšanai veicamie uzdevumi ir: 1. izanalizēt Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības akcīzes nodokļa piemērošanas jomā, novērtēt to savstarpējo saskaņotību, konstatēt nepilnības, kā arī sniegt priekšlikumus to pilnveidošanai; 2. izpētīt akcīzes nodokļa politiku Latvijā un Eiropas Savienībā kopumā, izvērtēt nodokļa likmju izmaiņu ietekmi uz akcīzes nodokļa ieņēmumiem un cigarešu patēriņu; 3. izanalizēt cigarešu tirgu Latvijā uz Valsts ieņēmumu dienesta, muitas un citas statistiskās informācijas pamata, novērtēt tā attīstības tendences gadu un dažādu ietekmējošo faktoru ietekmē; 4. modelēt akcīzes nodokļa likmes struktūras izmaiņas un novērtēt iespējamo izmaiņu ietekmi uz cigarešu patēriņu, cigarešu cenu un nodokļa ieņēmumiem. Maģistra darba novitāte un praktiskā vērtība ir, ka darbā sniegtās metodes ir izmantojamas praktiski, veicot nodokļu ieņēmumu prognozi, cigarešu cenu un legālā patēriņa izmaiņas cigarešu akcīzes nodokļa politikas, tajā skaitā akcīzes nodokļa likmes struktūras izmaiņu rezultātā.
Atslēgas vārdi Akcīzes nodoklis, Kombinētā akcīzes nodokļa likme, Akcīzes nodokļa ieņēmumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Excise Duty, Combined Excise Duty rate, Excise Tax revenue
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2014 12:19:05