Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Kombinētā akcīzes nodokļa ietekme uz cigarešu cenām un nodokļu ieņēmumiem”
Title in English “The Combined Effect of the Excise Tax on Cigarette Prices and Tax Revenues”
Author Lāsma Meržvinska
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor M.Jurušs, RTU, Muitas un nodokļu katedras docents, Dr.oec.
Reviewer V.Gromule, Dr.Sc.Ing., Akciju Sabiedrības "Rīgas Starptautiskā autoosta" Valdes priekšsēdētāja
Abstract Šis maģistra darbs ir veikts par aktuālu tēmu: par akcīzes nodokli cigaretēm un gaidāmo tā palielinājumu. Datu analīze par straujo legālā patēriņa kritumu pēdējos gados un līdz ar to nodokļa ieņēmumu samazinājumu, liecina, ka akcīzes nodokļa palielināšanai nav bijis ekonomisks pamats. Tam ir politisks pamats, jo tas ir jāveic saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām. Lai arī Veselības ministrija joprojām aktīvi uzstāj uz nodokļa sloga palielināšanu cigaretēm, maģistra darba laikā veiktā izpēte apliecina, ka kopējais nodokļu slogs jau tagad ir par augstu (piemēram, salīdzinot ar patērētāju pirktspēju) un rada tikai ieņēmumu kritumu un nelegālā tirgus attīstību. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī 3 pielikumiem. Kopējais maģistra darba apjoms ir 80 lapaspuses bez pielikumiem, darbā ir 20 attēli un 9 tabulas, 46 informācijas avoti. Maģistra darba pētījuma priekšmets ir akcīzes nodoklis un tā piemērošana cigaretēm. Maģistra darba mērķis ir analizēt akcīzes nodokļa likmes cigaretēm struktūru un atrast optimālāko risinājumu. Mērķa sasniegšanai veicamie uzdevumi ir: 1. izanalizēt Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības akcīzes nodokļa piemērošanas jomā, novērtēt to savstarpējo saskaņotību, konstatēt nepilnības, kā arī sniegt priekšlikumus to pilnveidošanai; 2. izpētīt akcīzes nodokļa politiku Latvijā un Eiropas Savienībā kopumā, izvērtēt nodokļa likmju izmaiņu ietekmi uz akcīzes nodokļa ieņēmumiem un cigarešu patēriņu; 3. izanalizēt cigarešu tirgu Latvijā uz Valsts ieņēmumu dienesta, muitas un citas statistiskās informācijas pamata, novērtēt tā attīstības tendences gadu un dažādu ietekmējošo faktoru ietekmē; 4. modelēt akcīzes nodokļa likmes struktūras izmaiņas un novērtēt iespējamo izmaiņu ietekmi uz cigarešu patēriņu, cigarešu cenu un nodokļa ieņēmumiem. Maģistra darba novitāte un praktiskā vērtība ir, ka darbā sniegtās metodes ir izmantojamas praktiski, veicot nodokļu ieņēmumu prognozi, cigarešu cenu un legālā patēriņa izmaiņas cigarešu akcīzes nodokļa politikas, tajā skaitā akcīzes nodokļa likmes struktūras izmaiņu rezultātā.
Keywords Akcīzes nodoklis, Kombinētā akcīzes nodokļa likme, Akcīzes nodokļa ieņēmumi
Keywords in English Excise Duty, Combined Excise Duty rate, Excise Tax revenue
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 09.01.2014 12:19:05