Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Nekustamo īpašumu vērtēšanas metožu pilnveidošanas ekonomiskais pamatojums apdrošināšanas vajadzībām
Nosaukums angļu valodā Economic fustification of real estate valuation methods improving for insurance needs
Autors Sabīne Pokidjko
Struktūrvienība 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
Darba vadītājs Renāte Romānova
Recenzents Kristīne Fedotova
Anotācija Nekustamo īpašumu vērtēšanas metožu pilnveidošanas ekonomiskais pamatojums apdrošināšanas vajadzībām: Diplomprojekts. Rīga, RTU, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra. -2013. 73 lpp. Darbā aprakstīts esošais nekustamā īpašuma tirgus stāvoklis un nekustāmā īpašuma vērtēšanas apdrošināšanas vajadzībām būtiskie noteikumi. Tāpat aprakstīti nekustamo īpašumu vērtēšana apdrošināšanas vajadzībām izmantotas pieejas, reglamentējošie dokumenti, kā arī vērtēšanas process. Nekustamo īpašumu vērtēšana apdrošināšanas vajadzībās veidi, to izvēle. Apdrošināšanas nepieciešamības saistība ar dažādiem riskiem. Risku novērtēšana, pielietojamās pieejas. Veikta viena veida īpašuma vienģimenes privātmājas (ķieģeļa mūra tipa),kura pagaidām nav apdzīvota un celts 1975. gadā, 2013.gadā notika ugunsgrēks, kā rezultātā aprēķināta šī īpašuma tirgus vērtība. Diplomprojekta apjoms 73 lapaspuses, 14 tabulas un 36 attēli, izmantoto informācijas avotu vienību daudzums 29.
Atslēgas vārdi Nekustamo īpašumu vērtēšanas metožu pilnveidošanas ekonomiskais pamatojums apdrošināšanas vajadzībām
Atslēgas vārdi angļu valodā Economic justification of real estate valuation methods improving for insurance needs
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2014 10:55:20