Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Nekustamo īpašumu vērtēšanas metožu pilnveidošanas ekonomiskais pamatojums apdrošināšanas vajadzībām
Title in English Economic fustification of real estate valuation methods improving for insurance needs
Department 22501 Department of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics and Management
Scientific advisor Renāte Romānova
Reviewer Kristīne Fedotova
Abstract Nekustamo īpašumu vērtēšanas metožu pilnveidošanas ekonomiskais pamatojums apdrošināšanas vajadzībām: Diplomprojekts. Rīga, RTU, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra. -2013. 73 lpp. Darbā aprakstīts esošais nekustamā īpašuma tirgus stāvoklis un nekustāmā īpašuma vērtēšanas apdrošināšanas vajadzībām būtiskie noteikumi. Tāpat aprakstīti nekustamo īpašumu vērtēšana apdrošināšanas vajadzībām izmantotas pieejas, reglamentējošie dokumenti, kā arī vērtēšanas process. Nekustamo īpašumu vērtēšana apdrošināšanas vajadzībās veidi, to izvēle. Apdrošināšanas nepieciešamības saistība ar dažādiem riskiem. Risku novērtēšana, pielietojamās pieejas. Veikta viena veida īpašuma vienģimenes privātmājas (ķieģeļa mūra tipa),kura pagaidām nav apdzīvota un celts 1975. gadā, 2013.gadā notika ugunsgrēks, kā rezultātā aprēķināta šī īpašuma tirgus vērtība. Diplomprojekta apjoms 73 lapaspuses, 14 tabulas un 36 attēli, izmantoto informācijas avotu vienību daudzums 29.
Keywords Nekustamo īpašumu vērtēšanas metožu pilnveidošanas ekonomiskais pamatojums apdrošināšanas vajadzībām
Keywords in English Economic justification of real estate valuation methods improving for insurance needs
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 09.01.2014 10:55:20