Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "SIA „TestDevLab” eksporta stratēģijas izstrāde Skandināvijas tirgum"
Nosaukums angļu valodā "“TestDevLab” Ltd. Export Strategy Development for Scandinavian Market"
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. U.Cimdiņš
Recenzents MBA, D.Lapiņš
Anotācija Siliņa L., SIA TestDevLab eksporta stratēģijas izstrāde Skandināvijas tirgum: Maģistra darbs / L.Siliņa, U. Cimdiņš. Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2013. 97 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 97 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 9 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 13 avoti latviešu, 17 angļu valodās. Darbam pievienoti 12 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt TestDevLab eksporta stratēģiju Skandināvijas tirgum un tās ieviešanas rīcības plānu. Pirmajā darba daļā autore apskata pasaulē zināmus IT nozares uzņēmumus un to stratēģijas veidus, dažādus aspektus un metodikas kas varētu būt piemērotas eksporta stratēģijas izstrādei un to ieviešanai uzņēmumā, biznesa modeļa inovāciju pilnveidošanas metodikas, kas veicinātu novatoriska uzņēmuma attīstību. Otrajā darba daļā tiek pētīta informācijas tehnoloģiju nozares jaunākās tendences, analizētas iespējas izvērst TestDevLab uzņēmējdarbību Skandināvijas valstīs, balstoties uz mērķa tirgus raksturojumu un to īpatnībām. Novērtēta uzņēmuma esošā situācija un pieredze līdz šim brīdim. Trešajā darba daļā tiek piedāvāts risinājums TestDevLab attīstības virziens, pilnveidojot esošo biznesa modeli. Balstoties uz analītiskās daļas izpētīto informāciju, izstrādāta eksporta stratēģija trīs gadiem un tās ieviešanas plāns, kas novērtēta ar pārdošanas apjoma plānojumu un kopējo uzņēmuma finanšu plūsmu. Izstrādātas universālas vadlīnijas komunikācijā ar skandināvu uzņēmējiem. Pamatojoties uz autores veiktajiem pētījumiem un analīzi, ir izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Skandināvijas tirgus ir plašs un ar lielām uzņēmējdarbības iespējām. TestDevLab ir konkurētspējīgs uzņēmums Skandināvijas tirgū, kas var piedāvāt un nodrošināt kvalitatīvu informācijas tehnoloģijas pakalpojumu sniegšanu.
Atslēgas vārdi eksporta stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā export strategy
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2014 10:21:25