Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "SIA „TestDevLab” eksporta stratēģijas izstrāde Skandināvijas tirgum"
Title in English "“TestDevLab” Ltd. Export Strategy Development for Scandinavian Market"
Department 22161 Unit of International Programs
Scientific advisor Mg.oec.,lekt. U.Cimdiņš
Reviewer MBA, D.Lapiņš
Abstract Siliņa L., SIA TestDevLab eksporta stratēģijas izstrāde Skandināvijas tirgum: Maģistra darbs / L.Siliņa, U. Cimdiņš. Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2013. 97 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 97 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 9 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 13 avoti latviešu, 17 angļu valodās. Darbam pievienoti 12 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt TestDevLab eksporta stratēģiju Skandināvijas tirgum un tās ieviešanas rīcības plānu. Pirmajā darba daļā autore apskata pasaulē zināmus IT nozares uzņēmumus un to stratēģijas veidus, dažādus aspektus un metodikas kas varētu būt piemērotas eksporta stratēģijas izstrādei un to ieviešanai uzņēmumā, biznesa modeļa inovāciju pilnveidošanas metodikas, kas veicinātu novatoriska uzņēmuma attīstību. Otrajā darba daļā tiek pētīta informācijas tehnoloģiju nozares jaunākās tendences, analizētas iespējas izvērst TestDevLab uzņēmējdarbību Skandināvijas valstīs, balstoties uz mērķa tirgus raksturojumu un to īpatnībām. Novērtēta uzņēmuma esošā situācija un pieredze līdz šim brīdim. Trešajā darba daļā tiek piedāvāts risinājums TestDevLab attīstības virziens, pilnveidojot esošo biznesa modeli. Balstoties uz analītiskās daļas izpētīto informāciju, izstrādāta eksporta stratēģija trīs gadiem un tās ieviešanas plāns, kas novērtēta ar pārdošanas apjoma plānojumu un kopējo uzņēmuma finanšu plūsmu. Izstrādātas universālas vadlīnijas komunikācijā ar skandināvu uzņēmējiem. Pamatojoties uz autores veiktajiem pētījumiem un analīzi, ir izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Skandināvijas tirgus ir plašs un ar lielām uzņēmējdarbības iespējām. TestDevLab ir konkurētspējīgs uzņēmums Skandināvijas tirgū, kas var piedāvāt un nodrošināt kvalitatīvu informācijas tehnoloģijas pakalpojumu sniegšanu.
Keywords eksporta stratēģija
Keywords in English export strategy
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 09.01.2014 10:21:25