Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Jauna uzņēmuma izveidošanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for developing a new company”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,asoc. prof. R.Alsiņa
Recenzents Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Jauna uzņēmuma izveidošanas projekts. Diplomprojekta mērķis ir uz teorētisko un praktisko materiālu pamata veikt jauna uzņēmuma dibināšanas projektu, lielāko vērību pievēršot biznesa plāna izveidei, tā rezultātā izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus uznēmuma pilnveidošanas iespējām, kā arī uzņēmuma attīstībai kopumā. Diplomprojekta analītiskajā daļā tiek veikta uzņēmuma nozares analīze, biznesa plāna raksturojums un uzņēmuma vispārējs raksturojums. Diplomprojekta aprēķinu daļā tiek aprēķinātas uzņēmuma izveidošanas izmakas un plānotie ieņēmumi. Diplomprojekta tehnoloģiskajā daļā tiek aplūkotas uzņēmuma mājas lapas uzlabošanas iespējas. Diplomprojekta darba un dabas aizsardzības daļā tiek novērtēta darba aizsardzības sistēma, noteikti darba vides riska faktori un sniegts to novērtējums, kā arī noteikti dabas aizsardzības riski un no novēršanas pasākumi. Diplomprojekta grafiskajā daļā apkopoti tehniski ekonomisko rādītāju analīzes grafiki, diagrammas un tabulas. Diplomprojekta nobeigumā izstrādāti secinājumi un priekšlikumi, piedāvātas jaunas idejas pakalpojumu pilnveidošanai. Diplomprojekts satur 78 lpp., 21 tab., 14 att., 20 izmantotās literatūras avotus.
Atslēgas vārdi samanta134
Atslēgas vārdi angļu valodā samanta134
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2014 14:59:00