Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Jauna uzņēmuma izveidošanas projekts”
Title in English „Project for developing a new company”
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec.,asoc. prof. R.Alsiņa
Reviewer Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
Abstract Diplomprojekta tēma ir Jauna uzņēmuma izveidošanas projekts. Diplomprojekta mērķis ir uz teorētisko un praktisko materiālu pamata veikt jauna uzņēmuma dibināšanas projektu, lielāko vērību pievēršot biznesa plāna izveidei, tā rezultātā izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus uznēmuma pilnveidošanas iespējām, kā arī uzņēmuma attīstībai kopumā. Diplomprojekta analītiskajā daļā tiek veikta uzņēmuma nozares analīze, biznesa plāna raksturojums un uzņēmuma vispārējs raksturojums. Diplomprojekta aprēķinu daļā tiek aprēķinātas uzņēmuma izveidošanas izmakas un plānotie ieņēmumi. Diplomprojekta tehnoloģiskajā daļā tiek aplūkotas uzņēmuma mājas lapas uzlabošanas iespējas. Diplomprojekta darba un dabas aizsardzības daļā tiek novērtēta darba aizsardzības sistēma, noteikti darba vides riska faktori un sniegts to novērtējums, kā arī noteikti dabas aizsardzības riski un no novēršanas pasākumi. Diplomprojekta grafiskajā daļā apkopoti tehniski ekonomisko rādītāju analīzes grafiki, diagrammas un tabulas. Diplomprojekta nobeigumā izstrādāti secinājumi un priekšlikumi, piedāvātas jaunas idejas pakalpojumu pilnveidošanai. Diplomprojekts satur 78 lpp., 21 tab., 14 att., 20 izmantotās literatūras avotus.
Keywords samanta134
Keywords in English samanta134
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 13.01.2014 14:59:00