Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Satiksmes kvalitātes noteikšanas metožu analīze” („Autoceļa P22 Valka – Rūjiena posma 31.00 – 35.00 km rekonstrukcija”)
Nosaukums angļu valodā „Analysis of the Determination Methods of Traffic Quality” („Reconstruction of Road P22 Valka-Rujiena Section from 31.00km to 35.00km”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs J.Smirnovs
Recenzents asoc.prof. A.Zariņš
Anotācija Izstrādātā bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma ir Satiksmes kvalitātes noteikšanas metožu analīze (Autoceļa P22 Valka Rūjiena posma 31.00 35.00 km rekonstrukcija). Pieaugot satiksmes intensitātei, rodas nepieciešamība pēc komfortablas satiksmes norises, līdz ar to ceļu inženieri ir izstrādājuši satiksmes ērtības līmeņa aprēķināšanas metodes uz autoceļiem. Bakalaura darba mērķis ir veikt HCM un Krievijas normatīvajos aktos aprakstītās satiksmes kvalitātes noteikšanas metožu analīzi un salīdzināšanu. Mērķa sasniegšanai tiek analizēta katra no satiksmes kvalitātes noteikšanas metodēm, kā arī tiek veikti satiksmes kvalitātes noteikšanas aprēķini pēc mērījumiem uz Rīgas rajonā esošā autoceļa A2 posma, Jaunciema gatve - Senču prospekts, kā arī tiek salīdzināti katras metodes iegūtie rezultāti, kas liecina par konkrēto metožu līdzību, taču atšķiras rezultātu iegūšanas veids. Darba beigās tiek konstatēts, ka šīs metodes ir nepieciešams uzlabot. Inženierprojekta daļā tiek piedāvāti trīs dažādi ceļa trases izbūves varianti, no kuriem tiek izvēlēts tehniski un ekonomiski atbilstošākais, kam savukārt, tiek izveidots tehniskais projekts, kurā tiek iekļauti ceļa segas konstrukcijas aprēķini, ceļa trases parametru aprēķini, tehniskās specifikācijas, kā arī detalizēti rasējumi un darbu daudzumu saraksts. Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) sastāv no 133 lappusēm, 17 rasējumiem, 34 tabulām, 19 attēliem un 3 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Satiksmes kvalitātes noteikšanas metožu analīze, Autoceļa P22 Valka-Rūjiena rkonstrukcija
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of the Determination Methods of Traffic Quality, Reconstruction of Road P22 Valka-Rujiena
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2014 12:04:42