Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Satiksmes kvalitātes noteikšanas metožu analīze” („Autoceļa P22 Valka – Rūjiena posma 31.00 – 35.00 km rekonstrukcija”)
Title in English „Analysis of the Determination Methods of Traffic Quality” („Reconstruction of Road P22 Valka-Rujiena Section from 31.00km to 35.00km”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor J.Smirnovs
Reviewer asoc.prof. A.Zariņš
Abstract Izstrādātā bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma ir Satiksmes kvalitātes noteikšanas metožu analīze (Autoceļa P22 Valka Rūjiena posma 31.00 35.00 km rekonstrukcija). Pieaugot satiksmes intensitātei, rodas nepieciešamība pēc komfortablas satiksmes norises, līdz ar to ceļu inženieri ir izstrādājuši satiksmes ērtības līmeņa aprēķināšanas metodes uz autoceļiem. Bakalaura darba mērķis ir veikt HCM un Krievijas normatīvajos aktos aprakstītās satiksmes kvalitātes noteikšanas metožu analīzi un salīdzināšanu. Mērķa sasniegšanai tiek analizēta katra no satiksmes kvalitātes noteikšanas metodēm, kā arī tiek veikti satiksmes kvalitātes noteikšanas aprēķini pēc mērījumiem uz Rīgas rajonā esošā autoceļa A2 posma, Jaunciema gatve - Senču prospekts, kā arī tiek salīdzināti katras metodes iegūtie rezultāti, kas liecina par konkrēto metožu līdzību, taču atšķiras rezultātu iegūšanas veids. Darba beigās tiek konstatēts, ka šīs metodes ir nepieciešams uzlabot. Inženierprojekta daļā tiek piedāvāti trīs dažādi ceļa trases izbūves varianti, no kuriem tiek izvēlēts tehniski un ekonomiski atbilstošākais, kam savukārt, tiek izveidots tehniskais projekts, kurā tiek iekļauti ceļa segas konstrukcijas aprēķini, ceļa trases parametru aprēķini, tehniskās specifikācijas, kā arī detalizēti rasējumi un darbu daudzumu saraksts. Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) sastāv no 133 lappusēm, 17 rasējumiem, 34 tabulām, 19 attēliem un 3 pielikumiem.
Keywords Satiksmes kvalitātes noteikšanas metožu analīze, Autoceļa P22 Valka-Rūjiena rkonstrukcija
Keywords in English Analysis of the Determination Methods of Traffic Quality, Reconstruction of Road P22 Valka-Rujiena
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 10.01.2014 12:04:42