Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesiski ekonomiskā regulējuma problēmas un to risinājumi Latvijas Republikā
Title in English The economic and juridical regulatory problems and their solutions of the administration of residential houses in the Republic of Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Baiba Pļaviņa
Reviewer Kristīne Fedotova
Abstract Maģistra darba tēma: Dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesiski ekonomiskā regulējuma problēmas un to risinājumi Latvijas Republikā. Maģistra darba mērķis ir izanalizēt māju pārvaldīšanas tiesiski ekonomiskā regulējuma aspektus pārvaldīšanas problēmu identifikācijas nolūkos, lai noskaidrotu galvenās problēmas, kuras būtu jārisina, pilnveidojot šo regulējumu, izstrādāt priekšlikumus problēmu novēršanai. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām. Analītiskajā daļā tiek apskatīti māju pārvaldīšanas tiesiskie aspekti: terminoloģija, normatīvie akti, identificētas neskaidrības normatīvajos aktos un galvenās pārvaldīšanas problēmas, kuras izraisa normatīvie akti. Teorētiskajā daļā tiek analizētas dzīvojamo māju renovēšanai nepieciešamo investīciju piesaistes iespējas, pārvaldnieku pienākumi un atbildība, apskatīti normatīvie akti, kuri regulē pārvaldnieka darbību un kā tie ietekmē identificēto problēmu risināšanu, tiek veikta problēmu rašanās cēloņu analīze. Praktiskajā daļā analizēta dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un uzturēšanas izdevumi pirms un pēc renovācijas, kas var kalpot kā pārliecināšanas līdzeklis dzīvokļu īpašniekiem pieņemt lēmumu par labu renovācijai, bet renovācijas rezultātā tiek novērstas vairākas svarīgākās problēmas mājas pārvaldīšanā un uzturēšanā, kā arī tiek ievērotas ar normatīvajiem aktiem noteiktās prasības māju tehniskā stāvokļa un energoefektivitātes nodrošināšanā. Maģistra darba noslēgumu veido secinājumi par darbā veiktajiem rezultātiem un priekšlikumi par dzīvojamo māju pārvaldīšanas uzlabošanu un renovācijas procesa efektivitātes paaugstināšanu. Darbs izstrādāts uz 86 lpp., darbā iekļautas 9 tabulas, 5 attēli, 2 vienādojumi.
Keywords Dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesiski ekonomiskā regulējuma problēmas un to risinājumi Latvijas Repu
Keywords in English The economic and judicial regulatory problems and their soluti
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 08.01.2014 17:46:17