Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nanoinženierija
Nosaukums Granulārie nanokompozīti ar multiferītiskām īpašībām
Nosaukums angļu valodā Granular nanocomposites with multiferroic properties
Struktūrvienība 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts
Darba vadītājs Arantxa Fraile Rodriguez
Recenzents Anna Bistrova
Anotācija Savienošanās parādība (coupling phenomena) kompozītmateriālos ir alternatīvs veids kā kontrolēt magnētisko izkārtojumu nanostrukturētos materiālos. Galvenā problēma, kas saistīta ar ferītu materiāliem, ir to savstarpējā savienošanās starp fāzēm, domēnu savienošanās savā starpā un kompozītmateriālu vadītspēju, kas var ietekmēt pieliktā elektriskā lauka spēku un ierobežot parauga izmēru un virsmas īpašības. Ar problēmas izprašanu būtu iespējams uzlabot multiferoītu materiālus, kuru galvenais izmantošanas virziens ir ne-gaistošo atmiņas iekārtu, piemēram, USB flešu atmiņas iekārtās. Maģistra darba mērķis ir granulāro multiferītu nanokompozītu magnetostriktīvas- feroelektriskas sistēmas CoFe2O4-BaTiO3 (CFO-BTO) iegūšana, kurai piemīt augsta magnetoelektriska savienošanās, ņemot vērā to lielo savstarpējo savienošanos starp magnētiskajām un elektriskajām īpašībām, novērojot domēnu struktūru. Darbs sastāv no anotācijas, satura rādītāja, ievada, divām galvenajām daļām: literatūras apskata un praktiskās daļas, kas iekļauj uzklāšanas sistēmas pielāgošanu darbam ar multiferoītu materiāliem, paraugu sagatavošanas aprakstu, iegūto rezultātu analīzi, secinājumus, literatūras sarakstu un pielikumus. Maģistra darba pirmajā daļā ir veikts jaunāko literatūru par plāno kārtiņu uzklāšanas metodēm apskats, multiferītu materiāliem un to īpašībām. Darbs sastāv no 60 lappusēm, darbā ir 4 tabulas, 17 attēli, ir izmantoti 35 literatūras avoti un darbam 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Multiferīti
Atslēgas vārdi angļu valodā Multiferroic
Valoda eng
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2014 10:08:48