Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Nanoengineering
Title in original language Granulārie nanokompozīti ar multiferītiskām īpašībām
Title in English Granular nanocomposites with multiferroic properties
Department 15D00 Institute of Biomedical Engineering and Nanotechnologies
Scientific advisor Arantxa Fraile Rodriguez
Reviewer Anna Bistrova
Abstract Savienošanās parādība (coupling phenomena) kompozītmateriālos ir alternatīvs veids kā kontrolēt magnētisko izkārtojumu nanostrukturētos materiālos. Galvenā problēma, kas saistīta ar ferītu materiāliem, ir to savstarpējā savienošanās starp fāzēm, domēnu savienošanās savā starpā un kompozītmateriālu vadītspēju, kas var ietekmēt pieliktā elektriskā lauka spēku un ierobežot parauga izmēru un virsmas īpašības. Ar problēmas izprašanu būtu iespējams uzlabot multiferoītu materiālus, kuru galvenais izmantošanas virziens ir ne-gaistošo atmiņas iekārtu, piemēram, USB flešu atmiņas iekārtās. Maģistra darba mērķis ir granulāro multiferītu nanokompozītu magnetostriktīvas- feroelektriskas sistēmas CoFe2O4-BaTiO3 (CFO-BTO) iegūšana, kurai piemīt augsta magnetoelektriska savienošanās, ņemot vērā to lielo savstarpējo savienošanos starp magnētiskajām un elektriskajām īpašībām, novērojot domēnu struktūru. Darbs sastāv no anotācijas, satura rādītāja, ievada, divām galvenajām daļām: literatūras apskata un praktiskās daļas, kas iekļauj uzklāšanas sistēmas pielāgošanu darbam ar multiferoītu materiāliem, paraugu sagatavošanas aprakstu, iegūto rezultātu analīzi, secinājumus, literatūras sarakstu un pielikumus. Maģistra darba pirmajā daļā ir veikts jaunāko literatūru par plāno kārtiņu uzklāšanas metodēm apskats, multiferītu materiāliem un to īpašībām. Darbs sastāv no 60 lappusēm, darbā ir 4 tabulas, 17 attēli, ir izmantoti 35 literatūras avoti un darbam 1 pielikums.
Keywords Multiferīti
Keywords in English Multiferroic
Language eng
Year 2014
Date and time of uploading 09.01.2014 10:08:48