Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma stratēģiskā attīstība starptautiskā tirgū"
Nosaukums angļu valodā "Strategic development of the company in international market"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs E.Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.oec.,prof. J.Ķipsna
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba autors: Kristīna Svetļičnaja Maģistra darba zinātniskais vadītājs: RTU profesore, Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane Maģistra darba temats: Uzņēmuma stratēģiskā attīstība starptautiskā tirgū. Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 104 lapas, tajā iekļautas 12 tabulas, 16 attēli, 1 pielikums. Maģistra darba izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskais saraksts ietver 26 literatūras avotus. Darbā izmantotie materiāli: teorētiska uzņēmējdarbības vadīšanas, mārketinga, ekonomikas u.c. nozaru literatūra, elektroenerģijas nozares pētījumi, pētama uzņēmuma iekšējie dokumenti un nepublicēti dati, specializētie elektroniskie resursi par atjaunojamās enerģijas nozari. Maģistra darba galvenie rezultāti: Secināts, ka uzņēmuma produkta tirdzniecības projekts uz Bangladešu sniegs ekonomisko labumu uzņēmumam, galapatērētājiem un partnerorganizācijām, kas ir pamatots ar veiktiem pētījumiem un aprēķiniem. Ir izstrādāts projekts uzņēmuma stratēģiskai attīstībai starptautiskā tirgū. Maģistra darba beigās ir izdarīti secinājumi par izstrādata projekta efektivitāti, ka arī ir sagatavoti priekšlikumi sekmīgai projekta realizēšanai. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Svetļičnaja, K. Uzņēmuma stratēģiskā attīstība starptautiskā tirgū : Maģistra darbs/ Zinātn.vadītājs Gaile-Sarkane E. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2014. 104 lpp.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma stratēģiskā attīstība starptautiskā tirgū
Atslēgas vārdi angļu valodā Strategic development of the company in international market
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2014 06:08:06