Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Uzņēmuma stratēģiskā attīstība starptautiskā tirgū"
Title in English "Strategic development of the company in international market"
Author Kristīna Svetļičnaja
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor E.Gaile-Sarkane
Reviewer Dr.oec.,prof. J.Ķipsna
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darba autors: Kristīna Svetļičnaja Maģistra darba zinātniskais vadītājs: RTU profesore, Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane Maģistra darba temats: Uzņēmuma stratēģiskā attīstība starptautiskā tirgū. Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 104 lapas, tajā iekļautas 12 tabulas, 16 attēli, 1 pielikums. Maģistra darba izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskais saraksts ietver 26 literatūras avotus. Darbā izmantotie materiāli: teorētiska uzņēmējdarbības vadīšanas, mārketinga, ekonomikas u.c. nozaru literatūra, elektroenerģijas nozares pētījumi, pētama uzņēmuma iekšējie dokumenti un nepublicēti dati, specializētie elektroniskie resursi par atjaunojamās enerģijas nozari. Maģistra darba galvenie rezultāti: Secināts, ka uzņēmuma produkta tirdzniecības projekts uz Bangladešu sniegs ekonomisko labumu uzņēmumam, galapatērētājiem un partnerorganizācijām, kas ir pamatots ar veiktiem pētījumiem un aprēķiniem. Ir izstrādāts projekts uzņēmuma stratēģiskai attīstībai starptautiskā tirgū. Maģistra darba beigās ir izdarīti secinājumi par izstrādata projekta efektivitāti, ka arī ir sagatavoti priekšlikumi sekmīgai projekta realizēšanai. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Svetļičnaja, K. Uzņēmuma stratēģiskā attīstība starptautiskā tirgū : Maģistra darbs/ Zinātn.vadītājs Gaile-Sarkane E. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2014. 104 lpp.
Keywords Uzņēmuma stratēģiskā attīstība starptautiskā tirgū
Keywords in English Strategic development of the company in international market
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 08.01.2014 06:08:06