Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Ārpakalpojuma uzņēmuma darbības stratēģijas"
Nosaukums angļu valodā "Business performance strategies in an outsourcing company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs R.Greitāne
Recenzents Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Mežiels
Anotācija Maģistra darba tēma Grāmatvedības ārpakalpojuma uzņēmuma attīstības stratēģija ir aktuāla, jo daudzi uzņēmumu īpašnieki un to vadītāji secinājuši, ka viņi salīdzinoši nelielu daļu no sava laika iegulda uzņēmuma darbības stratēģiskajā plānošanā. Ārpakalpojumu nozare ir tā, kas pēdējos gados ir piedzīvojusi uzplaukumu un turpina straujiem tempiem attīstīties. Maģistra darba mērķis ir izpētīt ārpakalpojumu uzņēmumu darbību un izstrādāt grāmatvedības ārpakalpojumu attīstības stratēģiju. Darba analītiskajā daļā autore ir apkopojusi un aprakstījusi informāciju par ārpakalpojumu jēdziena dažādajiem definējumiem. Tika noteiktas attīstības tendences. Ārpakalpojumi ir jauna nozare, kas savu popularitāti ieguvusi galvenokārt IT, grāmatvedības, reklāmas un juridisko pakalpojumu jomās. Ārpakalpojumi sniedz dažādus ieguvumus kā izmaksu ekonomija un uzmanības koncentrēšanu uz pamatdarbību. Pētījuma gaitā tika noskaidroti arī svarīgākie aspekti, kas jāievēro ārpakalpojumi sniedzējiem, lai piesaistītu klientus. Tika noteikti arī problēmjautājumi, kas negatīvi ietekmē pakalpojumu sniegšanu. Visizplatītākie ārpakalpojumi ir ASV un Zviedrijā, tomēr Latvijā tie vēl pagaidām nav iemantojuši pietiekamu popularitāti. Darba lietišķajā daļā autore pēta teorētiskos jautājumus, kas skar uzņēmuma stratēģiju. Tiek noteikts stratēģijas definējums, noteikta vajadzība pēc tās. Tiek noskaidroti tās izstrādes pamatnoteikumi, secība, ko nepieciešams izdarīt un noskaidrot, lai nonāktu pie stratēģijas izvēles. Autore nosauc iespējamo stratēģiju veidus, kas atkarīgi no uzņēmuma tālākiem mērķiem attiecībā uz tirgus pozīcijām. Tiek noteiktas pamatprasības, kas jāievēro izstrādājot uzņēmuma misiju, nosakot mērķus. Tiek piedāvātas populārākās metodes kā SVID un PEST analīze, Portera piecu spēku modelis un citi, kas var noderēt analizējot un apkopojot datus par uzņēmuma iekšējo un ārējo vidi, kas kalpo par pamatu stratēģijas izveidei. Tiek uzsvērta arī stratēģijas kontroles nozīme.Darba projekta daļā autore sniedz grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmuma X darbības raksturojumu. Pamatojoties uz iepriekšējām pētījuma daļām tiek veikta tā darbības analīze, apskatot iekšējās un ārējās vides būtiskākos jautājumus. Tiek raksturoti klienti, konkurenti, veikta SVID analīze, noteikts, kā uzņēmumu ietekme tehnoloģijas, ekonomiskā situācija, tiesiskā vide. Tiek raksturota uzņēmuma organizatoriskā struktūra. Pamatojoties uz iegūtajiem datiem tiek izstrādāta uzņēmuma misija un noteikta turpmākā attīstības iespēja, kas ļautu uzņēmumam nostiprināt un paplašināt savas tirgus pozīcijas. Tiek noteikta jauna stratēģiskā iespēja pakalpojumu diferencēšanai izmantojot savas stiprās puses un ārējās vides piedāvātās iespējas.
Atslēgas vārdi Ārpaklapojumi, grāmatvedība, attīstība, stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Outsoursing, accounting, development, strategy
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 07.01.2014 22:41:30