Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Ārpakalpojuma uzņēmuma darbības stratēģijas"
Title in English "Business performance strategies in an outsourcing company"
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor R.Greitāne
Reviewer Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Mežiels
Abstract Maģistra darba tēma Grāmatvedības ārpakalpojuma uzņēmuma attīstības stratēģija ir aktuāla, jo daudzi uzņēmumu īpašnieki un to vadītāji secinājuši, ka viņi salīdzinoši nelielu daļu no sava laika iegulda uzņēmuma darbības stratēģiskajā plānošanā. Ārpakalpojumu nozare ir tā, kas pēdējos gados ir piedzīvojusi uzplaukumu un turpina straujiem tempiem attīstīties. Maģistra darba mērķis ir izpētīt ārpakalpojumu uzņēmumu darbību un izstrādāt grāmatvedības ārpakalpojumu attīstības stratēģiju. Darba analītiskajā daļā autore ir apkopojusi un aprakstījusi informāciju par ārpakalpojumu jēdziena dažādajiem definējumiem. Tika noteiktas attīstības tendences. Ārpakalpojumi ir jauna nozare, kas savu popularitāti ieguvusi galvenokārt IT, grāmatvedības, reklāmas un juridisko pakalpojumu jomās. Ārpakalpojumi sniedz dažādus ieguvumus kā izmaksu ekonomija un uzmanības koncentrēšanu uz pamatdarbību. Pētījuma gaitā tika noskaidroti arī svarīgākie aspekti, kas jāievēro ārpakalpojumi sniedzējiem, lai piesaistītu klientus. Tika noteikti arī problēmjautājumi, kas negatīvi ietekmē pakalpojumu sniegšanu. Visizplatītākie ārpakalpojumi ir ASV un Zviedrijā, tomēr Latvijā tie vēl pagaidām nav iemantojuši pietiekamu popularitāti. Darba lietišķajā daļā autore pēta teorētiskos jautājumus, kas skar uzņēmuma stratēģiju. Tiek noteikts stratēģijas definējums, noteikta vajadzība pēc tās. Tiek noskaidroti tās izstrādes pamatnoteikumi, secība, ko nepieciešams izdarīt un noskaidrot, lai nonāktu pie stratēģijas izvēles. Autore nosauc iespējamo stratēģiju veidus, kas atkarīgi no uzņēmuma tālākiem mērķiem attiecībā uz tirgus pozīcijām. Tiek noteiktas pamatprasības, kas jāievēro izstrādājot uzņēmuma misiju, nosakot mērķus. Tiek piedāvātas populārākās metodes kā SVID un PEST analīze, Portera piecu spēku modelis un citi, kas var noderēt analizējot un apkopojot datus par uzņēmuma iekšējo un ārējo vidi, kas kalpo par pamatu stratēģijas izveidei. Tiek uzsvērta arī stratēģijas kontroles nozīme.Darba projekta daļā autore sniedz grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmuma X darbības raksturojumu. Pamatojoties uz iepriekšējām pētījuma daļām tiek veikta tā darbības analīze, apskatot iekšējās un ārējās vides būtiskākos jautājumus. Tiek raksturoti klienti, konkurenti, veikta SVID analīze, noteikts, kā uzņēmumu ietekme tehnoloģijas, ekonomiskā situācija, tiesiskā vide. Tiek raksturota uzņēmuma organizatoriskā struktūra. Pamatojoties uz iegūtajiem datiem tiek izstrādāta uzņēmuma misija un noteikta turpmākā attīstības iespēja, kas ļautu uzņēmumam nostiprināt un paplašināt savas tirgus pozīcijas. Tiek noteikta jauna stratēģiskā iespēja pakalpojumu diferencēšanai izmantojot savas stiprās puses un ārējās vides piedāvātās iespējas.
Keywords Ārpaklapojumi, grāmatvedība, attīstība, stratēģija
Keywords in English Outsoursing, accounting, development, strategy
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 07.01.2014 22:41:30