Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Dokumentu aprites optimizēšanas projekts zemessardzē”
Nosaukums angļu valodā „Project for optimization of document circulation in the National Guard of Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., pr.doc. I.Ezera
Recenzents Mg.oec., pr.doc. I.Jevinga
Anotācija Diplomprojekta autore: Ieva Druvaskalna Diplomprojekta zinātniskā vadītāja: Mg. oec., prakt. doc. Ilona Ezera Diplomprojekta temats: Dokumentu aprites optimizēšanas projekts Zemessardzē Diplomprojekta apjoms: 75 lapas, kurās ietvertas 20 tabulas, 26 attēli un 1 formula. Diplomprojekts sastāv no ievada, analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un grafiskās daļas. Diplomprojektā izmantotie materiāli: grāmatas ekonomikas un dokumentu pārvaldības jomās, Latvijas Republikas normatīvie akti, aizsardzības nozares iekšējie normatīvie akti, Zemessardzes resursu vadības sistēmas Horizon grāmatvedības uzskaites datu bāze, interneta resursi kopā 41 informācijas avoti. Diplomprojekta galvenie rezultāti: veikta ZS dokumentu aprites analīze; izvirzīti 4 dokumentu aprites optimizēšanas priekšlikumi un veikta to efektivitātes novērtēšana; izstrādāts darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāns. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Druvaskalna, I. Dokumentu aprites optimizēšanas projekts Zemessardzē: Diplomprojekts / zinātniskā vadītāja Ezera, I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2014. 75 lpp.
Atslēgas vārdi Dokumentu aprite, elektroniskie dokumenti, projekts, Zemessardze.
Atslēgas vārdi angļu valodā Circulation of documents, electronic documents, the project, the National Guard
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 07.01.2014 15:09:26