Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Dokumentu aprites optimizēšanas projekts zemessardzē”
Title in English „Project for optimization of document circulation in the National Guard of Latvia"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., pr.doc. I.Ezera
Reviewer Mg.oec., pr.doc. I.Jevinga
Abstract Diplomprojekta autore: Ieva Druvaskalna Diplomprojekta zinātniskā vadītāja: Mg. oec., prakt. doc. Ilona Ezera Diplomprojekta temats: Dokumentu aprites optimizēšanas projekts Zemessardzē Diplomprojekta apjoms: 75 lapas, kurās ietvertas 20 tabulas, 26 attēli un 1 formula. Diplomprojekts sastāv no ievada, analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un grafiskās daļas. Diplomprojektā izmantotie materiāli: grāmatas ekonomikas un dokumentu pārvaldības jomās, Latvijas Republikas normatīvie akti, aizsardzības nozares iekšējie normatīvie akti, Zemessardzes resursu vadības sistēmas Horizon grāmatvedības uzskaites datu bāze, interneta resursi kopā 41 informācijas avoti. Diplomprojekta galvenie rezultāti: veikta ZS dokumentu aprites analīze; izvirzīti 4 dokumentu aprites optimizēšanas priekšlikumi un veikta to efektivitātes novērtēšana; izstrādāts darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāns. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Druvaskalna, I. Dokumentu aprites optimizēšanas projekts Zemessardzē: Diplomprojekts / zinātniskā vadītāja Ezera, I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2014. 75 lpp.
Keywords Dokumentu aprite, elektroniskie dokumenti, projekts, Zemessardze.
Keywords in English Circulation of documents, electronic documents, the project, the National Guard
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 07.01.2014 15:09:26