Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Profesionālās izglītības kompetences centra darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for improving performance efficiency of the Competency Centre of Vocational education”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. N.Balabka
Recenzents Mg.oec., lekt. L.Kamola
Anotācija sdDiplomprojekta tēma - Profesionālās izglītības kompetences centra darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts. Diplomprojekta mērķis - ir izstrādāt RVT darbības efektivitātes paaugstināšanas projektu. Izmantojot vispārpieņemtās pētījuma metodes (teorētiskās, empīriskās un datu apstrādes): - analītiskajā nodaļā tiek raksturota profesionālās izglītības sistēma Latvijā. Veikta PIKC Rīgas Valsts tehnikums saimnieciskās un finansiālās darbības analīze un darbības vides ietekmējošo faktoru analīze. - praktiskajā nodaļā tiek izstrādāti trīs projekti darbības efektivitātes paaugstināšanai jaunu izglītības programmu izstrāde, materiāltehniskās bāzes modernizācijas un reklāmas efektivitātes paaugstināšanas projekts. Tiek novērtēti darbību ietekmējošie riska faktori un mazināšanas pasākumi. Tiek izstrādāts projektu ekonomiskais pamatojums. - tehnoloģiskajā nodaļā tiek veikta mājas lapas www.rvt.lv Tālākizglītības nodaļas sadaļas uzlabošana, izstrādāta darbinieku datu bāze un izmaksu automatizētā sistēma. - darba aizsardzības nodaļā tiek apzināti riska faktori darba vietās, un izstrādāts RVT darba aizsardzības pasākumu plāns, nosakot plānotās izmaksas. Pētījuma periods: 2010. 2013.gadam. Par pētījuma avotiem ir izmantota uzņēmējdarbības, vadībzinību un tirgzinību speciālā literatūra, lai atklātu darba teorētisko pamatojumu. LR likumdošanas normatīvie akti, informācija no interneta resursiem RVT mājas lapa, statiskas pārvaldes mājas lapa un IZM mājas lapa, RVT gada pārskats par 2010., 2011. un 2012.g. un uzņēmuma nepublicētie materiāli un autores apkoptā informācija. Diplomprojekta izstrādes gaitā gūtās atziņas formulētas secinājumos un priekšlikumos. Diplomprojekta apjoms ir 72 lpp. (bez pielikumiem) Darbā iekļauti 23 attēli un 40 tabulas, pievienoti 7 pielikumi. Diplomprojekta izstrādāšanai izmantoti 27 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi PIKC Rīgas Valsts tehnikums darbības efektivitātes paaugstināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā project for improving performance efficiency of the Competency Centre of Vocational educationl
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2014 11:15:31