Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Profesionālās izglītības kompetences centra darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts”
Title in English „Project for improving performance efficiency of the Competency Centre of Vocational education”
Author Andra Zenčaka
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., lekt. N.Balabka
Reviewer Mg.oec., lekt. L.Kamola
Abstract sdDiplomprojekta tēma - Profesionālās izglītības kompetences centra darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts. Diplomprojekta mērķis - ir izstrādāt RVT darbības efektivitātes paaugstināšanas projektu. Izmantojot vispārpieņemtās pētījuma metodes (teorētiskās, empīriskās un datu apstrādes): - analītiskajā nodaļā tiek raksturota profesionālās izglītības sistēma Latvijā. Veikta PIKC Rīgas Valsts tehnikums saimnieciskās un finansiālās darbības analīze un darbības vides ietekmējošo faktoru analīze. - praktiskajā nodaļā tiek izstrādāti trīs projekti darbības efektivitātes paaugstināšanai jaunu izglītības programmu izstrāde, materiāltehniskās bāzes modernizācijas un reklāmas efektivitātes paaugstināšanas projekts. Tiek novērtēti darbību ietekmējošie riska faktori un mazināšanas pasākumi. Tiek izstrādāts projektu ekonomiskais pamatojums. - tehnoloģiskajā nodaļā tiek veikta mājas lapas www.rvt.lv Tālākizglītības nodaļas sadaļas uzlabošana, izstrādāta darbinieku datu bāze un izmaksu automatizētā sistēma. - darba aizsardzības nodaļā tiek apzināti riska faktori darba vietās, un izstrādāts RVT darba aizsardzības pasākumu plāns, nosakot plānotās izmaksas. Pētījuma periods: 2010. 2013.gadam. Par pētījuma avotiem ir izmantota uzņēmējdarbības, vadībzinību un tirgzinību speciālā literatūra, lai atklātu darba teorētisko pamatojumu. LR likumdošanas normatīvie akti, informācija no interneta resursiem RVT mājas lapa, statiskas pārvaldes mājas lapa un IZM mājas lapa, RVT gada pārskats par 2010., 2011. un 2012.g. un uzņēmuma nepublicētie materiāli un autores apkoptā informācija. Diplomprojekta izstrādes gaitā gūtās atziņas formulētas secinājumos un priekšlikumos. Diplomprojekta apjoms ir 72 lpp. (bez pielikumiem) Darbā iekļauti 23 attēli un 40 tabulas, pievienoti 7 pielikumi. Diplomprojekta izstrādāšanai izmantoti 27 bibliogrāfiskie avoti.
Keywords PIKC Rīgas Valsts tehnikums darbības efektivitātes paaugstināšana
Keywords in English project for improving performance efficiency of the Competency Centre of Vocational educationl
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 06.01.2014 11:15:31