Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mārketinga komunikācijas procesa attīstība ražošanas uzņēmumā Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Marketing communication development process in a production company of Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs I.Andersone
Recenzents Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
Anotācija Maģistra darba tēma ir Mārketinga komunikācijas procesa attīstība ražošanas uzņēmumā Latvijā. Maģistra darbs tika izstrādāts ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedrā, mārketinga un tirdzniecības novirzienā. Maģistra darba kopējais apjoms ir 92 lappuses un 3 pielikumi. Maģistra darbs sastāv no trim daļām- analītiskās daļas, lietišķās pētījuma daļas un projekta daļas. Pirmajā daļā tiek veikta alkoholisko dzērienu tirgus analīze, sīkāk tika apskatīti lielākie alkoholisko dzērieni ražotāji Latvijā un tika salīdzināts, kādas mārketinga komunikācijas metodes visbiežāk izmanto Latvijas alkoholisko dzērienu ražotāji. Otrajā daļā tika pētīts alkoholisko dzērienu patēriņš Latvijā, autore veica pētījumu Alkoholisko dzērienu izvēli ietekmējošie faktori un analizēja to, tika apskatīti trīs dažādu autoru piedāvātie mārketinga komunikācijas procesi. Pēc tam, kad autore bija iepazinusies ar pārējo autoru mārketinga komunikācijas procesiem un izanalizējusi pētījuma rezultātus, tika izplānots mārketinga komunikācijas process alkoholisko dzērienu nozarei. Trešajā daļā ir aprakstīts uzņēmuma vispārīgais raksturojums, tālāk tika veikta nozares PEST un SVID analīze, pēc tam tika novērtēta uzņēmuma atpazīstamība. Trešās daļas beigās tika attīstīts mārketinga komunikācijas process uzņēmumam ar mērķi palielināt produkcijas atpazīstamību, izmantojot autores izplānoto mārketinga komunikācijas procesu, un tika novērtēti attīstītā mārketinga komunikācijas procesa dotie rezultāti.
Atslēgas vārdi mārketings, mārketinga komunikācijas process
Atslēgas vārdi angļu valodā marketing, marketing communication process
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2014 17:33:46