Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Uzņēmuma mārketinga darbības pilnveidošanas projekts”
Nosaukums angļu valodā "Project for improving company"s marketing performance"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec., doc. I.Andersone
Recenzents Dr.oec., doc. R.Greitāne
Anotācija Darba mērķis ir izstrādāt uzņēmumam SIA "Sajūtu mednieces" mārketinga darbības projektu laika posmam no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2015.gada 31.martam. Darbs sastāv no ievada, 4 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem un grafiskā daļas. Diplomprojekta analītiskajā daļā veikta uzņēmuma iekšējās un ārējās vides izpēte. Uzsvars likts uz uzņēmuma līdzšinējās darbības un tā populārākā produkta - Cherry Picking zīmola gaismas virteņu - specifikas noskaidrošanu. Projekta aprēķinu daļā izstrādāta uzņēmuma mārketinga darbības programma plānošanas periodam no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2015.gada 31.martam. Programma balstīta uz mērķa segmentu korporatīvo klientu, jauno ģimeņu un estētu piesaisti, izstrādājot jaunu produktu un attīstot pasākumu plānu jaunu klientu piesaistei un esošo noturēšanai. Kopējās programmas izmaksas - LVL 9 038.00 / EUR 12 860.00. Tehnoloģiskajā daļā veikta SIA "Sajūtu mednieces" mājas lapas www.chepi.lv, kas vienlaikus ir arī interneta veikals, esošā risinājuma izpēte un rastas iespējas tās tehnoloģiskai pilnveidošanai. Būtisks mīnuss ir lapas nepiemērotība lietošanai jaunāko tehnoloģiju ierīcēs viedtālruņos un planšetdatoros. Autores piedāvātais risinājums ir responsīvās mājas lapas funkcionalitātes ieviešana. Darba un dabas aizsardzības daļa veltīta darba vides risku novērtējumam uzņēmumā, izmantojot Somijas 5 baļļu matricu. Galvenie darba vides riski saistīti ar psiholoģisko slodzi un tās atstāto ietekmi uz personu veselību. Grafiskā daļa sevī apkopo darba gaitā izstrādātās tabulas, grafikus un produktu skices. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir sekojoši: 1. Radošajās industrijās uzņēmums ilgtermiņā nedrīkst paļauties uz peļņu, ko ienes viens produkts, jo pastāv straujš produktu morālās novecošanas temps; 2. Korporatīvo klientu apkalpošanai jāievieš specializēts darbinieks, kas koncentrējas tieši uz šo segmentu; 3. Uzņēmumam jāatrodas tur, kur atrodas tā klienti internetā -, tāpēc esošo klientu noturēšanai jāizstrādā emuāru sadaļa, kas ne tikai informē par jaunumiem uzņēmumā, bet arī piedāvā idejas, kā pašu spēkiem radīt svētku sajūtu.
Atslēgas vārdi mārketinga darbības pilnveidošana, jauns produkts, responsīvā dizaina mājas lapa
Atslēgas vārdi angļu valodā improving company"s marketing performance, new product, responsive design website
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 07.01.2014 09:25:55