Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Uzņēmuma mārketinga darbības pilnveidošanas projekts”
Title in English "Project for improving company"s marketing performance"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., doc. I.Andersone
Reviewer Dr.oec., doc. R.Greitāne
Abstract Darba mērķis ir izstrādāt uzņēmumam SIA "Sajūtu mednieces" mārketinga darbības projektu laika posmam no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2015.gada 31.martam. Darbs sastāv no ievada, 4 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem un grafiskā daļas. Diplomprojekta analītiskajā daļā veikta uzņēmuma iekšējās un ārējās vides izpēte. Uzsvars likts uz uzņēmuma līdzšinējās darbības un tā populārākā produkta - Cherry Picking zīmola gaismas virteņu - specifikas noskaidrošanu. Projekta aprēķinu daļā izstrādāta uzņēmuma mārketinga darbības programma plānošanas periodam no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2015.gada 31.martam. Programma balstīta uz mērķa segmentu korporatīvo klientu, jauno ģimeņu un estētu piesaisti, izstrādājot jaunu produktu un attīstot pasākumu plānu jaunu klientu piesaistei un esošo noturēšanai. Kopējās programmas izmaksas - LVL 9 038.00 / EUR 12 860.00. Tehnoloģiskajā daļā veikta SIA "Sajūtu mednieces" mājas lapas www.chepi.lv, kas vienlaikus ir arī interneta veikals, esošā risinājuma izpēte un rastas iespējas tās tehnoloģiskai pilnveidošanai. Būtisks mīnuss ir lapas nepiemērotība lietošanai jaunāko tehnoloģiju ierīcēs viedtālruņos un planšetdatoros. Autores piedāvātais risinājums ir responsīvās mājas lapas funkcionalitātes ieviešana. Darba un dabas aizsardzības daļa veltīta darba vides risku novērtējumam uzņēmumā, izmantojot Somijas 5 baļļu matricu. Galvenie darba vides riski saistīti ar psiholoģisko slodzi un tās atstāto ietekmi uz personu veselību. Grafiskā daļa sevī apkopo darba gaitā izstrādātās tabulas, grafikus un produktu skices. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir sekojoši: 1. Radošajās industrijās uzņēmums ilgtermiņā nedrīkst paļauties uz peļņu, ko ienes viens produkts, jo pastāv straujš produktu morālās novecošanas temps; 2. Korporatīvo klientu apkalpošanai jāievieš specializēts darbinieks, kas koncentrējas tieši uz šo segmentu; 3. Uzņēmumam jāatrodas tur, kur atrodas tā klienti internetā -, tāpēc esošo klientu noturēšanai jāizstrādā emuāru sadaļa, kas ne tikai informē par jaunumiem uzņēmumā, bet arī piedāvā idejas, kā pašu spēkiem radīt svētku sajūtu.
Keywords mārketinga darbības pilnveidošana, jauns produkts, responsīvā dizaina mājas lapa
Keywords in English improving company"s marketing performance, new product, responsive design website
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 07.01.2014 09:25:55