Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Latvijas un citu valstu pašvaldību sadraudzības partneru izvēles modeļa izstrāde”
Title in English “Developing a Model for Selection of Cooperation Partners for Local Governments in Latvia and Other Countries”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Velga Ozoliņa
Reviewer Doc. Olga Bogdanova
Abstract Maģistra darbu Latvijas un citu valstu pašvaldību sadraudzības partneru izvēles modeļa izstrāde maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājis studējošais Andris Izinkēvičs. Maģistra darba mērķis ir izveidot modeli starptautiskas sadraudzības partneru izvēlei Latvijas pašvaldībās. Maģistra darba pirmajā nodaļā ir aprakstīts pašvaldību sadraudzības attīstība un ieguvumi, kā arī raksturoti dažādi pašvaldību sadraudzības modeļi. Otrajā nodaļā tiek veikts Latvijas pašvaldību sadraudzības partneru izvērtējums, kā arī analizēts pašvaldību vadības un Eiropas Savienības programmas vadītāja un pašvaldību iedzīvotāju viedoklis par sadraudzības veidošanu. Trešajā nodaļā tiek dots pētījuma autora veidoto sadraudzības partneru izvēles procesu modeļu raksturojums, to pielietojums analizējot Rīgas pašvaldības sadraudzības pilsētas, kā arī aprakstīti pašvaldību sadraudzības priekšrocības un trūkumi. Maģistra darba apjoms ir 87 lpp., kur ir iekļautas 20 tabulas, 25 attēli, pielikumi uz 27 lpp. un 37 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām teorētiskās, analītiskās un praktiska pētījuma daļas.
Keywords Latvijas pašvaldību sadraudzības partnera izvēles modeli un citu valstu
Keywords in English Latvian municipalities twinning cooperation other country selection model partners
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.01.2014 14:38:16