Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Sporta infrastruktūras nodrošinājuma problēmas un attīstības perspektīvas Latvijas pilsētās”
Nosaukums angļu valodā „Problems and development prospects for provision of sports infrastructure in Latvian cities and towns”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg.oec., lektors U.Kamols
Recenzents Dr.oec., profesors V.Nešpors
Anotācija Maģistra darba „Sporta infrastruktūras nodrošinājuma problēmas un attīstības perspektīvas Latvijas pilsētās” autore ir Baiba Streiča, zinātniskais darba vadītājs Mg.oec., Dipl.oec. lektors Uldis Kamols. Maģistra darbs sastāv no ievada, trim daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Maģistra darba pirmajā nodaļā tiek apskatīti sporta un ekonomikas teorētiskie aspekti un to mijiedarbība, sporta nozīme ekonomikā un tās aprēķināšanas paņēmieni, kā arī nodaļas beigās tiek aprakstīta sporta infrastruktūras nozīme nacionāla mēroga starptautisku sporta pasākumu organizēšanā un sporta tūrisma ietekmes teorētiskie aspekti. Darba otrajā daļā tiek veikta Latvijas sporta infrastruktūras nodrošinājuma analīze, nosakot vājos punktus infrastruktūras nodrošinājumā un konstatējot reģionus, kur nepieciešami uzlabojumi, tiek analizēts arī valsts finansējums sportam un sporta būvēm. Vēl autore otrajā daļā analizē Latvijā notikuša sporta pasākuma – U-19 Pasaules čempionāta basketbolā jauniešiem ekonomiskos ieguvumus. Darba trešajā daļā tiek apkopoti un analizēti Latvijas sporta federāciju aptaujas rezultāti par sporta infrastruktūras nodrošinājumu Latvijā un par nākotnes perspektīvām šajā jomā. Balstoties uz analītiskajā daļā un federāciju aptaujā iegūtajiem rezultātiem, tiek izdarīti secinājumi un priekšlikumi par turpmāko sporta infrastruktūras attīstību un konkrētu sporta objektu celtniecību. Lai pierādītu jaunas sporta arēnas celtniecības ekonomisko pamatotību, tiek izdarīti aprēķini par potenciālajiem ieguvumiem no sporta arēnas, pieņemot, ka tajā būs iespējams rīkot gan nacionālas nozīmes, gan starptautiskus sporta pasākumus. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā, un tā kopējais apjoms ir 91 lapa. Darbā ietilpst 38 attēli, 11 tabulas, darbam pievienoti 3 pielikumi. Maģistra darba izstrādāšanai izmantoti 35 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi sports, infrastruktūra, sporta halle
Atslēgas vārdi angļu valodā sport, infrastructure, sport arena
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2014 11:15:21