Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language „Sporta infrastruktūras nodrošinājuma problēmas un attīstības perspektīvas Latvijas pilsētās”
Title in English „Problems and development prospects for provision of sports infrastructure in Latvian cities and towns”
Department 22400 Institute of National and Regional Economy
Scientific advisor Mg.oec., lektors U.Kamols
Reviewer Dr.oec., profesors V.Nešpors
Abstract Maģistra darba „Sporta infrastruktūras nodrošinājuma problēmas un attīstības perspektīvas Latvijas pilsētās” autore ir Baiba Streiča, zinātniskais darba vadītājs Mg.oec., Dipl.oec. lektors Uldis Kamols. Maģistra darbs sastāv no ievada, trim daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Maģistra darba pirmajā nodaļā tiek apskatīti sporta un ekonomikas teorētiskie aspekti un to mijiedarbība, sporta nozīme ekonomikā un tās aprēķināšanas paņēmieni, kā arī nodaļas beigās tiek aprakstīta sporta infrastruktūras nozīme nacionāla mēroga starptautisku sporta pasākumu organizēšanā un sporta tūrisma ietekmes teorētiskie aspekti. Darba otrajā daļā tiek veikta Latvijas sporta infrastruktūras nodrošinājuma analīze, nosakot vājos punktus infrastruktūras nodrošinājumā un konstatējot reģionus, kur nepieciešami uzlabojumi, tiek analizēts arī valsts finansējums sportam un sporta būvēm. Vēl autore otrajā daļā analizē Latvijā notikuša sporta pasākuma – U-19 Pasaules čempionāta basketbolā jauniešiem ekonomiskos ieguvumus. Darba trešajā daļā tiek apkopoti un analizēti Latvijas sporta federāciju aptaujas rezultāti par sporta infrastruktūras nodrošinājumu Latvijā un par nākotnes perspektīvām šajā jomā. Balstoties uz analītiskajā daļā un federāciju aptaujā iegūtajiem rezultātiem, tiek izdarīti secinājumi un priekšlikumi par turpmāko sporta infrastruktūras attīstību un konkrētu sporta objektu celtniecību. Lai pierādītu jaunas sporta arēnas celtniecības ekonomisko pamatotību, tiek izdarīti aprēķini par potenciālajiem ieguvumiem no sporta arēnas, pieņemot, ka tajā būs iespējams rīkot gan nacionālas nozīmes, gan starptautiskus sporta pasākumus. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā, un tā kopējais apjoms ir 91 lapa. Darbā ietilpst 38 attēli, 11 tabulas, darbam pievienoti 3 pielikumi. Maģistra darba izstrādāšanai izmantoti 35 literatūras avoti.
Keywords sports, infrastruktūra, sporta halle
Keywords in English sport, infrastructure, sport arena
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 03.01.2014 11:15:21