Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums „Zemāka līmeņa darbinieku atlases procesa pilnveidošanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Lower level staff selection process improvement project”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. D.Ščeulovs
Recenzents Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
Anotācija Diplomprojekta apjoms: 76 lapas; darbā iekļautas 20 tabulas, 18 attēli; darbam pievienoti 5 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 20 literatūras avoti, t.sk. izmantoti Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kā arī dažādi zinātniskie un biznesa raksti. Diplomprojekta galvenie uzdevumi: veikt Latvijas darba tirgus analīzi; analizēt personāla piesaistes veidus; veikt darba meklētāju grupēšanu izmantojot noteiktas pazīmes; analizēt teorētisko un normatīvo bāzi, kas saistīta ar personāla atlasi; izstrādāt priekšlikumus personāla atlases procesa pilnveidošanai. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā tika pētīta situācija Latvijas darba tirgū. Izanalizēti un aprakstīti pētījuma rezultāti, nosakot problēmas, ar ko uzņēmumi saskaras, atlasot zemākā līmeņa darbiniekus. Darba teorētiskajā daļā tika aprakstīti personāla atlases teorētiskie aspekti pa procesiem, aprakstot tieši to procesa daļu, ko izmanto zemākā līmeņa darbinieku atlasē. Projektu aprēķinu daļā tika izstrādāti četri dažāda veida priekšlikumi, lai uzlabotu zemākā līmeņa darbinieku atlasi.
Atslēgas vārdi Zemākā līmeņa darbinieku atlases procesa pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Recruitment processimprovement of the lowest employees level
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2014 21:36:21