Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language „Zemāka līmeņa darbinieku atlases procesa pilnveidošanas projekts”
Title in English „Lower level staff selection process improvement project”
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., lekt. D.Ščeulovs
Reviewer Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
Abstract Diplomprojekta apjoms: 76 lapas; darbā iekļautas 20 tabulas, 18 attēli; darbam pievienoti 5 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 20 literatūras avoti, t.sk. izmantoti Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kā arī dažādi zinātniskie un biznesa raksti. Diplomprojekta galvenie uzdevumi: veikt Latvijas darba tirgus analīzi; analizēt personāla piesaistes veidus; veikt darba meklētāju grupēšanu izmantojot noteiktas pazīmes; analizēt teorētisko un normatīvo bāzi, kas saistīta ar personāla atlasi; izstrādāt priekšlikumus personāla atlases procesa pilnveidošanai. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā tika pētīta situācija Latvijas darba tirgū. Izanalizēti un aprakstīti pētījuma rezultāti, nosakot problēmas, ar ko uzņēmumi saskaras, atlasot zemākā līmeņa darbiniekus. Darba teorētiskajā daļā tika aprakstīti personāla atlases teorētiskie aspekti pa procesiem, aprakstot tieši to procesa daļu, ko izmanto zemākā līmeņa darbinieku atlasē. Projektu aprēķinu daļā tika izstrādāti četri dažāda veida priekšlikumi, lai uzlabotu zemākā līmeņa darbinieku atlasi.
Keywords Zemākā līmeņa darbinieku atlases procesa pilnveidošana
Keywords in English Recruitment processimprovement of the lowest employees level
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 02.01.2014 21:36:21