Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language „Korporatīvo klientu īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas īpatnības Latvijas reģionos”
Title in English „Specific features of corporate client property management and maintenance in Latvian regions"
Department
Scientific advisor Dr.oec., profesors V.Nešpors
Reviewer Mg.oec., lektore K.Gorbunova
Abstract Maģistra darba autore: Linda Tula. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., profesors Viktors Nešpors. Maģistra darba tēma: Korporatīvo klientu īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas īpatnības Latvijas reģionos. Maģistra darba apjoms: 94 lapas, kurās ietvertas 29 tabulas un 32 attēli. Darbam ir 3 pielikumi. Darbā tiek apkopota teorētiskā informācija par nekustamā īpašuma jēdziens, sniegts ieskats nekustamā īpašuma kā apsaimniekošanas un pārvaldīšanas objekta tiesiskajā bāzē. Sīkāk izpētīts nekustamā īpašuma tirgus, tā veidi un klasifikācija, tiek analizēts dzīvokļu, zemes bez apbūves un būvju – ēku tirgus. Analītiskajā daļā darba autore analizē SIA „Latio Namsaimnieks” pamatpakalpojumus, finanšu rādītājus un apsaimniekotos un pārvaldītos īpašumus. Tiek analizēta ekonomisko un demogrāfisko faktoru ietekme uz nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, sniegts ieskats korporatīvo klientu īpašumu pārvaldnieka tehniskajās un administratīvajās funkcijās. Izpētītas un analizētas SIA „Latio Namsaimnieks” korporatīvo klientu īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas īpatnības Latvijas reģionos, sniegts īpašumu un īpatnību raksturojums. Maģistra darba praktiskajā daļā tiek izstrādāts SIA „Latio Namsaimnieks” korporatīvo klientu īpašumu - zemes bez apbūves, dzīvokļa īpašuma un vienģimeņu dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas darbu organizēšanas raksturojums Latvijas reģionos. Maģistra darba galvenie rezultāti: izpētīts Latvijas nekustamo īpašumu tirgus, noteiktas būtiskākās SIA „Latio Namsaimnieks” korporatīvo klientu īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas īpatnības Latvijas reģionos. Maģistra darbā izmantotie materiāli: vispārējā un specializētā literatūra, elektroniskie resursi, mācību materiāli, statistikas dati, Latvijas Republikas likumi, SIA „Latio Namsaimnieks” nepublicētie materiāli – kopā 39 literatūras avoti. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Tula L. Korporatīvo klientu īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas īpatnības Latvijas reģionos: Maģistra darbs / Zinātn. vadītājs Nešpors V. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2013 - 94 lpp.
Keywords Korporatīvo klientu īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas īpatnības Latvijas reģionos
Keywords in English Particularities of corporate clients property management and maintenance in the regions of Latvia
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 30.12.2013 21:01:47