Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas kontroles pasākumu veikšanas metodoloģija Terehovas MKP”
Nosaukums angļu valodā “Customs Control Measures Methodology in Terehova Customs Control Point”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Gulbis, RTU, Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Recenzents N.Rudzītis, RTU, Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Maģistra darba tēma ir Muitas kontroles pasākumu veikšanas metodoloģija Terehovas MKP. Darba mērķis ir izprast pilnu muitas preču kontroli par ierobežotām un aizliegtām precēm, izstrādāt atsevišķus ieteicamos metodisko norādījumu punktus, lai spētu laicīgi pamanīt un paaugstinātu atklāto kontrabandas noziegumu skaitu. Lai šis darbs tiktu veikts, tika izmantota prakses vietas pieejamā informācija, kā arī ārpus tās pieejamie interneta resursi, tai skaitā regulas un likumi. Plaša informācija tika iegūta arī no bijušajiem likumpārkāpējiem. Kā arī nepieciešamības gadījumos notika konsultēšanās ar Terehovas MKP darbiniekiem un kvalifikācijas darba vadītāju. Galvenās pētījumā izmantotās metodes ir teorētiskās izpētes metodes - literatūras un dokumentu analīze un statistiskā analīze, kā arī tabulas un grafiskās metodes. Darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā nodaļā tiek apkopota visa informācija par muitas lomu un darbību uz valsts robežas, kā arī raksturots muitas riska jēdziens. Otrajā nodaļā tika apkopti statistikas dati par biežākajiem likumpārkāpumiem muitas jomā, to jēdziens un atbildība kā arī nelegālo un ierobežoto preču problēmas muitas darbībā. Trešajā nodaļā ir veikts autora pētījums par visizplatītākajām kontrabandas ievešanas un atklāšanas metodēm kā arī izteiktas risināšanas iespējas. Darba nobeigumā ir izstrādāti secinājumi un priekšlikumi ierobežoto preču atklāšanai un novēršanai muitas iestādēs kā arī izvirzīti atsevišķi metodoloģijas punkti efektīvākai muitas kontrolei. Darba apjoms ir 80 lpp., darbā ietverti 18 attēli, 3 tabulas, 2 formulas, bibliogrāfiskajā sarakstā ir 25 izmantoto literatūras avotu vienības.
Atslēgas vārdi muita, kontrabanda, fiziskā kontrole, pārbaude, metodoloģija
Atslēgas vārdi angļu valodā customs, contraband, customs control, checking, methods
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 26.12.2013 23:24:16