Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas kontroles pasākumu veikšanas metodoloģija Terehovas MKP”
Title in English “Customs Control Measures Methodology in Terehova Customs Control Point”
Author Ivars Koļčs
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor A.Gulbis, RTU, Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Reviewer N.Rudzītis, RTU, Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Maģistra darba tēma ir Muitas kontroles pasākumu veikšanas metodoloģija Terehovas MKP. Darba mērķis ir izprast pilnu muitas preču kontroli par ierobežotām un aizliegtām precēm, izstrādāt atsevišķus ieteicamos metodisko norādījumu punktus, lai spētu laicīgi pamanīt un paaugstinātu atklāto kontrabandas noziegumu skaitu. Lai šis darbs tiktu veikts, tika izmantota prakses vietas pieejamā informācija, kā arī ārpus tās pieejamie interneta resursi, tai skaitā regulas un likumi. Plaša informācija tika iegūta arī no bijušajiem likumpārkāpējiem. Kā arī nepieciešamības gadījumos notika konsultēšanās ar Terehovas MKP darbiniekiem un kvalifikācijas darba vadītāju. Galvenās pētījumā izmantotās metodes ir teorētiskās izpētes metodes - literatūras un dokumentu analīze un statistiskā analīze, kā arī tabulas un grafiskās metodes. Darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā nodaļā tiek apkopota visa informācija par muitas lomu un darbību uz valsts robežas, kā arī raksturots muitas riska jēdziens. Otrajā nodaļā tika apkopti statistikas dati par biežākajiem likumpārkāpumiem muitas jomā, to jēdziens un atbildība kā arī nelegālo un ierobežoto preču problēmas muitas darbībā. Trešajā nodaļā ir veikts autora pētījums par visizplatītākajām kontrabandas ievešanas un atklāšanas metodēm kā arī izteiktas risināšanas iespējas. Darba nobeigumā ir izstrādāti secinājumi un priekšlikumi ierobežoto preču atklāšanai un novēršanai muitas iestādēs kā arī izvirzīti atsevišķi metodoloģijas punkti efektīvākai muitas kontrolei. Darba apjoms ir 80 lpp., darbā ietverti 18 attēli, 3 tabulas, 2 formulas, bibliogrāfiskajā sarakstā ir 25 izmantoto literatūras avotu vienības.
Keywords muita, kontrabanda, fiziskā kontrole, pārbaude, metodoloģija
Keywords in English customs, contraband, customs control, checking, methods
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 26.12.2013 23:24:16