Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Nerezidentu noguldījumi Latvijas komercbankās un to loma Latvijas finanšu sistēmas stabilitātē”
Nosaukums angļu valodā “Non-resident Deposits in Commercial Banks of Latvia and their Role in the Country’s Financial Stability”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents Doc. Velga Ozoliņa
Anotācija Diplomdarba autors Kalvis Cērps izstrādāja darbu, kura temats ir Nerezidentu noguldījumi Latvijas komercbankās un to loma Latvijas finanšu sistēmas stabilitātē. Diplomdarba mērķis ir izpētīt Latvijas komercbanku attīstību un nerezidentu noguldījumu nozīmi komercbanku darbībā. Diplomdarba ietvaros autors ir veicis pētījumu par nerezidentu noguldījumu apjomu un nozīmi Latvijas komercbanku darbībā, izmantojot kvantitatīvās pētījumu metodes, tai skaitā grafisko analīzi, salīdzināšanas, grupēšanas un statistikas datu analīzes metodes. Apkopojot un izvērtējot iegūtos statistikas datus par laika periodu no 2008.-2012.gadam, kā arī Latvijas finanšu tirgus un banku nozares ekspertu (Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas, Latvijas Privātbanku asociācijas u.c. organizāciju pārstāvju) viedokļus, autors ir secinājis, ka Latvijas bankās nerezidentu noguldījumi veido nozīmīgu daļu no kopējiem banku noguldījumiem, tomēr kopumā jāsecina, ka nav redzama ekonomiska vai tiesiska pamata, kura dēļ Latvijas komercbankām būtu jāvairās no nerezidentu noguldījumiem, jo Latvijas likumdošana atbilst starptautiskiem standartiem un ES direktīvas prasībām par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu finanšu sektorā, un ir iedibinātas uzraudzības institūcijas. No finanšu pakalpojumu eksporta ar augstu pievienoto vērtību identificējama virkne ieguvumu, proti, vērojama maksājumu bilances uzlabošanās, nodokļu ieņēmumi, kā arī tiek nodrošinātas kvalitatīvas darbavietas ar augstu pievienoto vērtību. Diplomdarba apjoms ir 68 lpp, tajā ir izmantoti 13 attēli un viena tabula. Bibliogrāfiskā saraksta vienību skaits - 56. Pielikumi- 3.
Atslēgas vārdi Komercbankas, nerezidenti, noguldījumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Banks, non-residents, deposits
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 17.12.2013 18:09:36