Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Nerezidentu noguldījumi Latvijas komercbankās un to loma Latvijas finanšu sistēmas stabilitātē”
Title in English “Non-resident Deposits in Commercial Banks of Latvia and their Role in the Country’s Financial Stability”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Normunds Rudzītis
Reviewer Doc. Velga Ozoliņa
Abstract Diplomdarba autors Kalvis Cērps izstrādāja darbu, kura temats ir Nerezidentu noguldījumi Latvijas komercbankās un to loma Latvijas finanšu sistēmas stabilitātē. Diplomdarba mērķis ir izpētīt Latvijas komercbanku attīstību un nerezidentu noguldījumu nozīmi komercbanku darbībā. Diplomdarba ietvaros autors ir veicis pētījumu par nerezidentu noguldījumu apjomu un nozīmi Latvijas komercbanku darbībā, izmantojot kvantitatīvās pētījumu metodes, tai skaitā grafisko analīzi, salīdzināšanas, grupēšanas un statistikas datu analīzes metodes. Apkopojot un izvērtējot iegūtos statistikas datus par laika periodu no 2008.-2012.gadam, kā arī Latvijas finanšu tirgus un banku nozares ekspertu (Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas, Latvijas Privātbanku asociācijas u.c. organizāciju pārstāvju) viedokļus, autors ir secinājis, ka Latvijas bankās nerezidentu noguldījumi veido nozīmīgu daļu no kopējiem banku noguldījumiem, tomēr kopumā jāsecina, ka nav redzama ekonomiska vai tiesiska pamata, kura dēļ Latvijas komercbankām būtu jāvairās no nerezidentu noguldījumiem, jo Latvijas likumdošana atbilst starptautiskiem standartiem un ES direktīvas prasībām par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu finanšu sektorā, un ir iedibinātas uzraudzības institūcijas. No finanšu pakalpojumu eksporta ar augstu pievienoto vērtību identificējama virkne ieguvumu, proti, vērojama maksājumu bilances uzlabošanās, nodokļu ieņēmumi, kā arī tiek nodrošinātas kvalitatīvas darbavietas ar augstu pievienoto vērtību. Diplomdarba apjoms ir 68 lpp, tajā ir izmantoti 13 attēli un viena tabula. Bibliogrāfiskā saraksta vienību skaits - 56. Pielikumi- 3.
Keywords Komercbankas, nerezidenti, noguldījumi
Keywords in English Banks, non-residents, deposits
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 17.12.2013 18:09:36