Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas iespējas pakalpojumu nozarē Eiropas Savienībā”
Title in English “Possibilities for Business Environment Development in the European Union Service Industry”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Velga Ozoliņa
Reviewer Doc.Astra Auziņa-Emsiņa
Abstract Andreja Putiļina maģistra darbam Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas iespējas pakalpojumu nozarē Eiropas Savienībā maģistra profesionālā grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai. Maģistra darba mērķis ir, izpētot Eiropas Savienības iekšējo tirgus un tā sniegtas priekšrocības, izstrādāt priekšlikumus brīvas pārrobežu uzņēmējdarbības veikšanas un pakalpojumu sniegšanas procesu vienkāršošanai. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļa ir raksturots iekšējais pakalpojumu tirgus ES, apkopota brīvība veikt uzņēmējdarbību ES un instrumenti brīvai pakalpojumu apritei un uzņēmējdarbības veicināšanai ES. Otrajā daļa, balstoties uz izstrādāto uzņēmējdarbības vides analīzes modeli, ir analizēta Eiropas Savienības uzņēmējdarbības vide. Trešajā daļā, balstoties uz izstrādāto Eiropas Savienības vienas pieturas aģentūrās valodu pieejamības novērtēšanas modeli, ir novērtēta valodu pieejamība VPA mājas lapās un, balstoties uz novērtēšanas rezultātiem, ir izstrādāti valodu daudzveidību veicināšanas priekšlikumi, ka rezultātā vienkāršosies pārrobežu uzņēmējdarbības veikšana un pakalpojumu sniegšana ES. Ka arī ir izstrādāti SOLVIT koordinācijas centru atpazīstamības veicināšanas pasākumi, ka rezultāta gan dalībvalstīm, gan Eiropas Komisija būs vairāk informācijas par pastāvošiem šķēršļiem ES iekšēja pakalpojumu tirgū un iespēja ātrāk tos novērst, vienkāršojot pārrobežu uzņēmējdarbības veikšanu. Maģistra darba apjoms ir 81 lappuse, kas ietver 30 attēlus un 12 tabulas. Darba izstrādei ir izmantots 51 informācijas avots, kas ir iekļauti bibliogrāfiskajā sarakstā.
Keywords uzņēmējdarbības vide, pakalpojumu nozare, Eiropas Savienība
Keywords in English business environment, services industry, European Union
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 17.12.2013 12:43:26